Home > Småbolagsanalys: ”IAR Systems – Storägare viktar ned till förmån för Tradeoubler”

Småbolagsanalys: ”IAR Systems – Storägare viktar ned till förmån för Tradeoubler”

Styrelseledamot Peter Larsson valde att sälja 190,000 av de 200,000 aktier han förvärvade den 29 Augusti i år. Affären skedde för snart tre veckor sedan och aktien har sedan dess handlats ner från 83 SEK/aktie till 74 SEK/aktie.

IAR Systems
IAR Systems

Till förmån för IAR, valde Peter Larsson att vikta upp sitt innehav i Tradeoubler, vilket skett under flertalet köp senaste 45 dagarna. Dessutom valde Martin Bjäringer att sälja 230,000 aktier, samt Carl Rosvall 150,000 aktier, som likt Peter Larsson sitter i Monterros investment team.

Att Monterro säljer aktier är givetvis oroande, men vid försäljningen låg aktiekursen runt 83 och det är mycket möjligt att Herr Larsson ser en större uppsida i Tradeoubler kommande tiden.

IAR, som levererar mikroprocessorer till automationsindustri, bilar, kaffekokare, datorer etc. Mikroprocessorerna fungerar som hjärnan i produkten och gör så att dess olika komponenter klarar av att kommunicera, samt fungera korrekt.

Bolaget genererar drygt 30 % av sin omsättning i både Amerika och Europa respektive, samt 23% i Asien och några få procent kommer från övriga marknader.Sedan 2009 har försäljningen ökat från ca 160 MSEK till idag 230 MSEK, medan rörelsevinsten ökat från ca 7 MSEK till 41 MSEK, vilket vittnar om en skalbar affärsmodell.

Bolaget omsatte 230 MSEK under det fiskala året 2013, medan årets omsättning ser ut att hamna någonstans runt, eller strax över 270 MSEK i år. Bruttomarginalen för de tre första månaderna uppgår till 94,8% och vinstmargnalen till 21,1 % (18,3 %). Det ska dock tilläggas att marginalerna är något dopad av ett försäkringsärende, som påverkar positivt om ungefär två procentenheter.

Om vi blickar framåt mot 2015 och prognostiserar en tillväxt om 15 % samt en EBITDA-marginal om 22 % för det fjärde kvartalet, givet att valutan Svenska kronan inte stärks drastiskt, samt de facto att IAR besitter en nettokassa om 57 MSEK, innebär det en EV/EBITDA-multipel som uppgår till 14,5x.

IAR är en liten spelare på en nischad marknad vilket gör att större spelare såsom Siemens och Intel inte har något intresse av att plöja ner kostnader i R&D för att skapa en liknande produkt utan vill man ta IAR marknad kommer det mest troligt ske via ett uppköp. Dessutom har det tidigare gjorts försök att ta över IARs marknad, utan framgång.

En annan viktig aspekt, är att kunderna bevisats vara prisokänsliga för förändringar i relativ prissättning vilket vi såg under året då JPY/USD föll 30% Y/Y förra året, men trots att Japanska bolag indirekt betalade 30% mer för produkterna, än vad de gjorde vid samma tid året innan – tappade IAR inte försäljning.

Det vittnar om att det kommer att finnas möjlighet att öka priset på produkterna och bättra på bruttomarginalerna ytterligare i framtiden, men också att kunderna är väldigt beroende av produkterna och att konkurrenssituationen är väldigt tilltalande ur aktieägarperspektiv.

IAR genererar genom sin affärsmodell väldigt starka kassaflöden. De enda utgifterna som finns är egentligen R&D och personalkostnader och det skapar en tilltalande cash conversion, som lägger en god grund för återköp eller utdelningar i framtiden. Bolaget har desstom vuxit mer än tio år i rad och i Europa har man genererat omsättningsökning 23 kvartal i följd.

Kort summerat är IAR ett bolag med höga inträdesbarriärer, stark balansräkning, ocykliska produkter samt konstant växande med ökande marginaler. 14,5x EV/EBITDA kan vid första anblick anses vara dyrt, men kvalité kostar och ett sådant här bolag blir aldrig billigt.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.