Home > Småbolagsanalys: ”Kopparbergs- glaset är halvfullt, snarare än halvtomt…”

Småbolagsanalys: ”Kopparbergs- glaset är halvfullt, snarare än halvtomt…”

Kopparbergs har haft en fantastisk resa på börsen de senaste två åren och i samband med att ett avtal skrevs med SAB-Miller, världens näst största dryckeskoncern, rusade aktien i förhoppning om att avtalet skulle innebära en ytterligare dimension i Kopparbergs internationella expansion.

Kopparbergs Diagram
Kopparbergs Diagram

Idag handlas aktien till 70,00 SEK/aktie på Nordic MTF. Börsvärdet är lite knappt 1,5 miljarder och under 2013 omsatte bolaget 2,390 MSEK, inkl. Dryckesskatter. Kopparbergs kurs rusade, liksom värderingen, när avtalet med SAB-Miller offentliggjordes i Juni 2013.

Kursutvecklingen gjorde att det funnits anledning att vara avvaktande till aktien under en längre tid, men i takt med att bolaget vuxit dubbelsiffrigt och dessutom lönsamt, med expanderande marginaler, så finns nu anledning att tro att bolaget växt in i sin värdering.

Den geografiska risken har sjunkit genom expansion till nya marknader och man finns nu i 30 olika länder. Genom expansionen som samarbetet med SAB-miller inneburit, har Kopparbergs breddat sin geografiska exponering och försäljningen är inte längre lika fokuserad till sommarmånaderna.

Kopparbergs Nyckeltal
Kopparbergs Nyckeltal

Det gör att man inte heller är lika beroende av kortsiktig uplåning i form av kredit och belånade fakturor. Kopparbergs har dock visat sig vara historiskt duktiga på att arbeta med upplåning, för att parera svängningarna i kassaflödet under året och en ROE som legat över 40% de senaste tre åren, vittnar om det.

Framtidsutiskterna för Kopparbergs ser goda ut, i takt med att man expanderar sin ciderförsäljning utomlands och samtidigt prenumererar på förstaplatsen på systembolagetsförsäljningslistor, med både sin päroncider och med Sofiero starköl. Vad som dock är oroande är att Sofiera starköl och Kopparbergs päroncider under 2013 minskade med 7,5% respektive 1,4%, jämfört med 2012.

Under de första 6 månderna för 2014 har Kopparbergs ökat försäljningen om 17,4% och de sista 6 månaderna för 2014, estimeras en tillväxt om 20% för Q3, eftersom Fotbolls VM och det fina vädret troligtvis bidragit positivt till försäljningen.

Kopparbergs lönsamhet och marginaler
Kopparbergs lönsamhet och marginaler

Enligt Systembolagets försäljningssiffror för Q3 går det att utläsa att starköl och cider ökat med 3,1% respektive 2,7% y/y, vilket indikerar att sommaren varit bra för branschen . För Q4 estimeras en tillväxt om 15%, vilket kan hänföras till den ökande internationella marknaden, vilket gör att man bör kunna växa starkt under vintermånaderna, kommande år.

Höjer vi blicken ytterligare, kan vi konstatera att Kopparbergs mest troligt kommer att fortsätta växa lönsamt och med skalbarhet. Huruvida samarbetet med SAB-Miller påverkar marginalerna är svårt att säga, eftersom bolaget lämnar väldigt knapphändig information, men hittils går det inte att urskilja att så skulle vara fallet.

Den kraftiga geografiska expansionen i kombination med lönsamhet gör att EV/EBT-multipeln för 2015e ser attraktiv ut för ett bolag med en unik produkt och vid framtida kursdippar kan det skapas fina köplägen. Ponerar vi att Kopparbergs, i takt med att bolaget växer, får en något högre värdering och handlas till en EV/EBT-multipel om 15x för 2015e och att nettoskulden fortsätter att ligga i linje med historiskt genomsnitt får vi en riktkurs på 88 SEK.

Det ger en uppsida om 27%, kommande 15 månderna. Dessutom kommer de ökande kassaflödena att kunna bidra till en intressant utdelning till under 2015. En utdelning om 3 kronor/aktie bör inte vara något problem likviditetsmässigt och skulle kunna utgöra en potentiell trigger till positiv kursutveckling under vintern och våren.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.