Home > Småbolagsanalys: ”Potential i Paradox”

Småbolagsanalys: ”Potential i Paradox”

I maj 2016 listades Paradox Interactive på Stockholmsbörsen. Bolagets resa har sedan dess varit händelserik och framgångsfull, och det har aldrig varit några tvivel över VD, tillika största ägare, Fredrik Westers strävan att driva bolaget framåt. Denna ambition har speglats väl i aktiekursen som sedan börsintroduktionen har stigit med över 170%. Ett antal spelreleaser, förvärv och organisationsförändringar senare gör Paradox väl rustade att möta de höga förväntningar ställda på bolaget.

Paradox består idag av förlagsverksamhet, egenutveckling av datorspel, samt licensiering av nyligen förvärvade White Wolfs varumärken. Spelportföljen som till största del innehåller komplexa strategispel består av fler än 100 titlar med några av de viktigaste titlarna som Stellaris, Hearts of Iron IV, och Cities: Skylines. Av dessa titlar befinner sig fem spel på Steams lista över de 100 mest sålda spelen globalt under 2017. Detta är ett styrkebesked med tanke på att bolaget endast hade en fullprisrelease under det gångna året. En förklaring till varför de har så hög grad av återkommande spelare är att Paradox utöver nya titlar ständigt arbetar med uppdateringar av deras existerande spel. Dessa expansioner kan jämföras med fullpristitlar både till pris samt innehåll, och inbringar därmed återkommande intäkter vilket är en trygghet i en bransch där största fokus ligger på spelsläpp. Sammantaget släpptes 16 expansioner 2017.

Att jämföra spelbolag med konkurrenter är problematiskt och ofta missvisande då marknaden är stor och genrerna oändliga. Enligt bolaget själva har de nästintill monopol på den nischade genren: avancerade strategispel. Därmed är en konkurrentanalys i nuläget omotiverad.

Det är ingen hemlighet att Paradox tittar på intressanta förvärv och tillväxtmöjligheter. VD Fredrik Wester kommer därför efter formellt beslut av årsstämman i maj utses till arbetande styrelseordförande där hans främsta arbete ligger i Paradox tillväxt. Ny VD är Ebba Ljungered som för närvarande är Chief Commercial Officer i Kindred Group. Ljungered har tidigare erfarenheter av att leda och utveckla snabbväxande företag och sitter dessutom i Paradox styrelse sedan fyra år tillbaka.

I 2017 års sista kvartal blev omsättningen 222 Mkr, 12 procent högre än samma kvartal året innan. Sammantaget landade årets omsättning på 813 Mkr jämfört med 2016 års siffror på 653 Mkr. Rörelsemarginalen minskade något men ligger alltjämt på höga 39% för årets sista kvartal. Det skall dock tilläggas att jämförelse kvartalsvis i spelbolag som Paradox har sina brister på grund av att antal spelsläpp varierar.

Omsättningstillväxt i spelbolag sker mer rättvist på årlig basis då spelsläpp varierar från ett kvartal till annat
Paradox i siffror

Paradox P/E-tal har det senaste året stigit från 37 till 51, samtidigt som EV/EBITDA gått från 16,53 till årets 38,32, vilka båda får ses som ovanligt höga. Förklaringen till detta är den starka utveckling Paradox haft på börsen det senaste året. Denna stora ökning av multiplarna gentemot ifjol kan tolkas på olika sätt beroende på ens inställning till bolaget. Att resultatet inte har hängt med raketutvecklingen på marknaden kan givetvis ses som alarmerande och en stark orsak till en återhållsam syn på bolaget. Emellertid skulle en optimistisk inställning till bolaget förklaras av att marknadsvärdet det senaste året har prisat in Paradox framtida tillväxt och att bolaget således förtjänar att handlas till högre multiplar.

Ett av spelbolagets viktigaste nyckeltal, aktiva spelare per månad (MAU), nådde i början av 2017 över 2 miljoner. Ett år senare är nu MAU runt 2,5 miljoner vilket är en ökning på 25% från ifjol.

Noterbart i bolagets balansräkning är den stora ökningen av utvecklingsarbeten samt den alltjämt höga kassan. Posten utvecklingsarbeten har det senaste året nästintill dubblats vilket är ett bevis på satsningar och investeringar i nya spelprojekt. Vad gäller kassan upprepade Wester i bokslutskommunikén tidigare i år att Paradox kontinuerligt tittar på förvärv och med över 320 Mkr i likvida medel finns helt klart förutsättningar för detta.

Bolaget har hittills i år släppt ett spel, bekräftat ännu ett att nå marknaden i april och har ett flertal expansioner planerade. De planerar dessutom att släppa sitt första spel från deras interna mobilsatsning under året där ambitionen är att ta hardcore spelandet till smartphones. I december 2016 ingick bolaget ett partnerskap med världens största spelförläggare Tencent som innebar att Paradox titlar lanseras på deras plattform för den breda publiken i Kina. Enligt Wester har dock expansionen i Kina gått långsammare än förväntat och krävt högre anpassningsgrad än trott.

Paradox Interactive har haft en fantastisk utveckling

Sammanfattningsvis:

Paradox värdering är onekligen utmanande och ställer höga krav på bolagets tillväxt framöver. Aktiekursen har det senaste året gått upp med över 100% vilket kan tyckas vara en överreaktion. Med satsningen i mobilspel, Kina expansionen samt en konstant ökning av aktiva spelare så har bolaget utan tvivel en mycket hög tillväxtpotential. På lång sikt ser det således positivt ut för Paradox.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto