Home > Småbolagsanalys: ”Stabila Bahnhof”

Småbolagsanalys: ”Stabila Bahnhof”

Utvecklingen inom teknologi förändrar drastiskt vårt samhälle från grunden. Ord som “streama” och “moln” har fått en helt ny betydelse och tillhör numera vardagen på såväl privat- som företagsnivå. Att dessa två fenomen helt skulle slå ut tablå-tv och omkullkasta begreppet lagringsutrymme, och spara oss både tid och pengar, inom bara några år var det ingen som kunde föreställa sig. Streaming och nedladdning till molnet innefattar bara en bråkdel och är endast början på vad denna teknikrevolution har att erbjuda. En teknikrevolution där extremt höga krav och förväntningar ställs på stabila nätverk – här kommer Bahnhof in i bilden.

Bahnhof är en internet- och telekomoperatör som erbjuder bredband, telefoni, servertjänster samt mer komplexa IT-driftlösningar. Bolaget väljer själva att beskriva dess rörelse i privat- respektive företagsmarknad. Privatmarknaden, som utgör cirka 60 procent av omsättningen, innefattar bredbandstjänster i öppna stadsnät där Bahnhof som helhetsleverantör växt med drygt 15 procent tre år i rad. Dessa tjänster belönades under inledningen av året med ‘Sveriges snabbaste bredband’ enligt Bredbandskollen, och ‘Sveriges bästa internetoperatör’ enligt Nordic Bench. Resterande del av bolaget består av företagsmarknaden som fördelar sig mellan nät- och telefonitjänster, samt drift- och molntjänster som utgår från företagets datahallar. Den första delen, det vill säga nätoperatör, omfattar kvalitativa och driftsäkra lösningar till både offentliga och privata aktörer. Andra benet är IT-drift, vilket dels utgörs av deras Content Delivery Network-tjänst som hanterar och fördelar den tunga trafiken som nätet innehåller, och dels helhetslösningar för IT i form av cloud och co-location. Utöver dessa affärsområden är Bahnhof dessutom ägare i Elementica Data Center Construction AB till 72,73 procent. Elementica bygger och driver datahallar där affärsidén är att sälja överskottsvärmen från dessa datahallar till energibolag.

Bahnhof belönades med titeln ‘Sveriges bästa internetoperatör’ av Nordic Bench under inledningen av året

Blott ett år efter att Bahnhof grundats tillkom Jon Karlung som delägare och VD i bolaget. Drygt 23 år senare sitter han fortfarande vid rodret. Karlung har genom åren visat att han inte räds för att öppna upp mot orättvisor såsom monopol, och hot mot yttrandefrihet och integritet när han i sina VD-ord, artiklar, och remissyttrande uttryckt sina starka åsikter om marknadens brister. Transparensen och modet som utmärker VD:n smittar tydligt av sig på bolaget som numera också förknippas med dessa egenskaper. Bland ägarna i Bahnhof återfinns VD Jon Karlung i sitt gemensamma bolag med Andreas Norman som huvudägare med drygt 50 procent av aktierna. Andra och tredje största ägare i bolaget är Didner & Gerge respektive Öresund.

Räknat i omsättning är Bahnhof just nu nästintill enbart inriktad mot den svenska marknaden med blott 1-2 procent från utlandet. I nätverksdelen förklaras denna fördelning främst av politiska skäl då de flesta länderna i Europa fortfarande är monopolistiska i dessa frågor och det därför inte finns tillgång till öppna nät. Stängda marknader innebär högre inträdeskostnader samt långsammare tjänster, och blir således inte lönsamt att gå in i så som det ser ut idag. Större potential finns däremot inom IT, med moln- respektive servertjänster, tack vare ett alltmer digitaliserat samhälle med en ökande medvetenhet och utvecklad kravbild. Centralt inom Bahnhof är respekt för kundernas sekretess. EU:s nya dataskyddslag GDPR har varit ett uppvaknande för många och kommer innebära högre krav på leverantörer och företag att ta integritetsfrågor på allvar, något som onekligen gynnar Bahnhofs framtidsutsikter och möjligheterna att expandera bortom Sveriges gränser.

Bahnhofs vision att etableras som en av de stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom ska uppnås genom att utnyttja svagheterna i de etablerade telejättarna. Optimismen som genomsyrar bolaget i denna kamp att rubba maktbalansen, det vill säga monopolet, är otvetydig där bolaget både enligt ovan nämnda utmärkelser och i egna utfästelser tycks ha stöd i sin strävan. Karlung har själv manifesterat i flera forum om vikten av att riva monopolen för att driva den tekniska innovationen vidare. I mars i år lämnade Karlung och Bahnhof ett remissyttrande till Post- och telestyrelsen med hopp om att Sverige väljer att gå i USA:s fotspår i en mer avreglerad syn på spektrumtilldelning. Historiskt har uppdelningen av spektrumband, som kan liknas vid en naturresurs, skett via auktion. Spektrumbanden, där den tidigare tekniken inte tillät samma sändare att använda samma frekvenser, föll då i händerna på mobiljättarna i landet. Framtidens 5G-spektrum med det nya 3,5 GHz bandet tillåter dock detta vilket rent tekniskt innebär möjligheter till en öppen konkurrensmarknad.

Bahnhof i siffror

Bahnhof identifierar sig själva som ett tillväxtbolag trots bolagets långa erfarenhet, vilket tyder på att ledningen fortsatt ser stora möjligheter på expansion. En farhåga många har med tillväxtbolag är att resultaten på kort sikt kan variera kraftigt från kvartal till kvartal. Oron över fluktuerande resultat med större överraskningar (i både positiv och negativ riktning) har historiskt inte förekommit i Bahnhof, tack vare rutin och branscherfarenhet. Bolagets “tråkiga” (läs stabila) utveckling kvartalsvis, sett till tillväxtbolag-stereotypen, gör sig bättre i jämförelse på årsbasis där omsättningen ökat med över 20 procent, och EBITDA med över 13 procent vart och ett av de tre senaste åren. Lägg därutöver till att bolaget aldrig genomfört en nyemission samt att man ständigt höjer utdelningen, och orosmolnet över ett volatilt tillväxtbolag är som bortblåst. Bahnhof signalerade i senaste kvartalsrapporten att antalet nya ordrar och leveranser ökar på i stort sett samtliga affärsområden, vilket inger förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling under de kommande kvartalen.

Bolaget har haft en oerhört stark utveckling på aktiemarknaden det senaste året

Sammanfattningsvis:

Bahnhof har den senaste tiden överträffat ekonomiska förväntningar, fått ett par prestigefulla utmärkelser, samt ett ökat intresse och uppmärksamhet från investerare, vilket summerat har medverkat till en stark utveckling på börsen och därigenom en omvärdering av bolaget. Värderingen må vara något dyr sett till historik men frågan är om inte ovanstående faktorer och framtidens förväntningar rättfärdigar prislappen och förstärker det faktum att Bahnhof bör betraktas som ett stabilt tillväxtbolag med en förväntansfull resa framöver.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.