Home > Småbolagsanalys: ”Transmode – ta rygg på insiders…”

Småbolagsanalys: ”Transmode – ta rygg på insiders…”

Transmode levererar optiska lösningar till mobila nätoperatörer till ca 50 länder, världen över. Lösningarna ingår i nästa generationens optiska höghastighetsnät som stödjer tjänster såsom fast –och mobilt bredband, samt video –och molntjänster.

Följ Tradingportalen på Twitter:

Prenumerera kostnadsfritt på våra oberoende analyser.

Transmodes produkter ämnar att öka kapaciteten, funktionaliteten och flexibiliteten i metronät samt regionala nät, baserade på WDM (Wavelength division multiplexing) och transporttekniker såsom Ethernet. Bolaget har för närvarande ett börsvärde om 1,8 miljarder och lejonparten av försäljningen sker i EMEA (Figur 1).

Transmode omsättning per region
Transmode omsättning per region

De stora underliggande ”drivers” som finns för bolaget är de snabbt växande kvantiteterna av datatrafik som sker i tele –och datanät. Ökningen drivs dels av ökad kvalité i de mediekällor vi dagligen använder, men det är också ett faktum att nyare modeller av smartphones genererar mer trafik än äldre.

Sedan Oktober 2013, då aktiekursen noterade ATH på 122 kr/aktie, har kursen fallit tillbaka ner mot 50-lappen för att därefter återhämta sig till dagens 64,75 kr/aktie efter att insiders börjat köpa hamstra aktier. Framförallt är det Eric Douglas, en av storägarna, som köpt aktier för drygt 4 MSEK, men dessutom har fler av styrelseledamöterna köpt mindre kvantiteter.

Anledningen till att aktien fallit tillbaka kraftigt är enligt VD, Karl Thedéen, som i Q3an skriver:

”Det svaga andra kvartalet i kombination med fortsatt låga intäkter från våra största kunder i EMEA under det tredje kvartalet har resulterat i ett svagt resultat. Min bedömning, efter tät dialog med dessa kunder, är att vi inte tappat marknadsandelar hos dem utan att nedgången beror på lägre investeringar i deras metronät.”

Huruvida det stämmer eller inte, får framtiden utvisa, men Thedéen skriver också att han inte väntar sig någon explosionsartad återhämtning, men däremot att marknaden normaliseras. Något som skapar stor oro hos investarare, när omsättningen faller så kraftigt, är att kundbasen är väldigt koncentrerad. De fem största kunderna generarar 50% av intäkterna, vilket snabbt hamnar i fokus när omsättningen för Q3 är 193 MSEK (272 MSEK).

Rörelsemarginal och omsättning
Rörelsemarginal och omsättning

Ett potentiellt scenario är att någon eller några av de största kunderna funderar på att byta leverantör, eller redan bytt leverantör, eller att kunder väntar på någon form av lansering eller utvärdering av en konkurrents produkt och därför håller tillbaka med investeringar. Historiskt har man dock kunna generera en bruttomarginal, någonstans mellan 8-20 procentenheter högre än konkurrenter.

Lägg dessutom till en kundnöjdhet på 82% i jämförelse med branschsnittet om 66%, vilket tyder på att det snarare skulle vara ett produktsläpp, en utvärdering eller helt enkelt precis så som VD skriver.

Transmodes konkurrenter är ADVA, Alcatel Lucent, Ciena, Cisco och Huawei. Uppenbart är att Transmode är en liten spelare på marknaden, vilket är en risk i teknikintensiva branscher där ett skifte i teknologi som potentiellt kräver stora investeringar i FoU och där små bolag inte har samma finansiella muskler att tillgå.

Transmode besitter idag en nettokassa om ca 225 MSEK, vilket i kombination med historiska uppköpsrykten och att bolagets produkter faktiskt är uppskattade av branschen, samtidigt som signalvärdet av att insiders börjat köpa aktier i bolaget bidrar till att det bör finnas en fin uppsida i kursen på 6-12 månaders sikt.

Vi bedömer att aktien är köpvärd på nuvarande nivåer.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.