Home > Småbolagsanalys: ”Traveas – Positiva indikationer och spännande förvärv…”

Småbolagsanalys: ”Traveas – Positiva indikationer och spännande förvärv…”

Traveas är listat på Aktietorget med ett börsvärde på ungefär 30 MSEK. Bolaget bildades 2007 och verksamheten består av två delar: Media & Technology.

Följ Tradingportalen på Twitter:

Prenumerera kostnadsfritt på våra oberoende analyser.

Analys Traveas Intäkter och EBIT
Analys Traveas Intäkter och EBIT

Media består av att Traveas på uppdrag av publicister hanterar kunders annonsförsäljning, annonshantering, optimering, fakturering och affärsutveckling. Främst, har Traveas tidigare arbetat tillsammans med aktörer i resebranschen då SMS skickats ut i samband med bokningar, men också förseningar eller förändringar i reseplanerna.

Man lyckades utöka erbjudandet och har under flertalet år arbetat tillsammans med Svenska Golfförbundet och har därefter kunnat utveckla motsvarande samarbete med Norges golfförbund, samt ett samarbete med Danska golfförbundet. Gällande Tennis.se, hanterar Traveas inte enbart bokningskonfirmationer, utan också den redaktionella biten.

Technology består av utvecklingen av en plattform kallad ”The Ancillarator”, som tar emot kunddata vid olika bokningar, för att sedan kunna anpassa annonserar eller annan relaterad data vid SMS –och mailutskick.

Idag skickas tusentals SMS och miljontals personifierade mail via plattformen, varje månad. Traveas tar betalt per transaktion som sker genom plattformen, vilket innebär att affärsmodellen har hög skalbarhet.

12 November annonserade Traveas att man förvärvat 100% av aktierna i Stampen Sports Media, som äger SvenskaFans.se och dess systersajt FanTV.se, men även golfing.se och SvenskaRaceFans.se. Genom förvärvet hoppas man kunna utmana konkurrenter inom Sports Media och på så sätt bli en av de större spelarna.

Traveas tar från och med 1 December över driften av siterna och enligt prognoserna kommer affären innebära en omsättningsökning om 100% till ungefär 30 MSEK under 2015, med ett rörelseresultat om 4 MSEK.

Köpeskillingen består av 4 MSEK up-front och en tilläggsköpeskilling baserat på EBIT-resultatet för 2015, vilken betalas senast April 2016.

Traveas annonserade, före förvärvet av Stampen Sports Media, att man skulle genomföra en företrädesemission om 3,9 MSEK. Emissionskursen sattes till 0,6 kr/aktie, vilket vid dagen för annonserandet motsvarade ungefär 30% rabatt mot gällande aktiekurs.

Aktien föll dock drastiskt ner till emissionskursen och teckningsrätterna handlades till 0. Företrädesemissionen var garanterad. Vidare, innebar emissionen att befintliga aktieägare fick sina nuvarande aktier utspädda med 18,18 %.

Att emssionen var garanterad och att kursen kan tyckas var satt något lågt, förklaras mest troligen av att man var i ett kritiskt skede i förvärvet av Stampen Sports Media.

Utöver nyemissionen, finansieras förvärvet genom likvida medel om 1 MSEK. Resterande del betalas genom ett konvertibellån, som uppgår till totalt 4 MSEK.

Lånet löper med 10 % ränta över 36 månader. Tagaren av lånet är Isac Brandberg AB, ett holdingbolag med ungefär 1,5 miljarder i förvaltat kapital.

Konverteringskursen bestäms enligt följande:

-85 % av den genomsnittliga volymvägda kursen enligt Aktietorgets officiella kursstatistik under den period om 20 handelsdagar som slutar två dagar innan konverteringsperioden börjar.

-Konverteringskursen har en lägsta konverteringsnivå om 1 kr efter 12 mån, 1,2 kr efter 24 mån och 1,5 kr efter 36 mån

Vi är positiva till affären då den bidrar till högre stabilitet i verksamheten med återkommande kassaflöden, men dessutom möjligheter till att utveckla vidare de förvärvade systerbolagen till SvenskaFans.se.

Det ger också investerare en större förståelse för verksamheten samt högre inträdesbarriärer, vilket bör kunna leda till en högre värdering på sikt. Affären kommer dessutom innebära att Traveas, mest troligen, kommer att generera positivt rörelseresultat nästa år, vilket är väldigt positivt.

Något som är oroande är dock att Etraveli valde att insourca Traveas tjänster och skapa en liknande tjänst. Det ger en indikation om att Traveas kommer att få problem att generera överlönsamhet inom det nuvarande mediasegmentet, då risken ökar för att fler kunder att göra på samma sätt. I kombination med att bolaget i dag beror på relativt få kunder kan det innebära framtida problem.

Under de tre första kvartalen för 2014 har Traveas presterat rörelseresultat om 326 tkr (-1 069 tkr) samtidigt som omsättningen ökade till 12 005 tkr (7 976 tkr), vilket är ekvivalent med en omsättningstillväxt om 50%. Då bolaget siktar på en organisk tillväxt om 20-30 % årligen, så har hittills utfallet för 2014 varit positivt.

Dock så tror jag att man behöver generera positivt resultat på sista raden, starka kassaflöden samt låta att ledningen visar på styrka i samband med den kommande förändring i bolaget, för att premieras av aktiemarknaden.

Vi tror att det finns god uppsida i bolaget, dock är det fortfarande ett väldigt litet bolag och man förlitar sig väldigt mycket till enskilda personer.

Det är en betydande risk, som inte går att bortse från.

Betryggande är dock att VD äger ungefär 12,3 % av aktierna och rösterna. Vi anser bolaget vara köpvärt på dessa nivåer, då kursen inte återhämtat sig efter nyemssionen, men eftersom pengarna används till att göra ett förvärv som troligtvis gör bolaget lönsamt under 2015 och dessutom sänker risken i verksamheten, bedömer vi att bolaget erbjuder en bra risk-reward för en investerare som tittar på att ta in en potentiell kursdubblare i sin portfölj.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.