Home > Snacket på börsgolvet- ”What´s hot and what´s not…”

Snacket på börsgolvet- ”What´s hot and what´s not…”

Vad händer egentligen på finansmarknaden? Vi har rådfrågat Tradingportalens referensgrupp bestående av 12 aktiva marknadsaktörer. En handfull försörjer sig på sin handel, några handlar aktivt vid sidan av sitt arbete/företag. Och några av dem sitter i finansbranschen.

Tillsammans utgör de en slagkraftigt tvärsnitt av aktiva marknadsaktörer med ett brinnande intresse för börsen, och ett finkänsligt öra mot finansrälsen…

Vad tycker de egentligen om börsen? Vad är hett och vad är mindre hett för tillfället? Häng med när Tradingportalen tar tempen på de hetaste trenderna på finansmarknaden för våra läsares räkning.

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

WHAT`S HOT

Hett nr 1: Mini-DAX terminer

Ja, Du läste rätt!

Efter åratal av vilda rykten, spekulationer och påtryckningar är lanseringen av terminsvärldens kanske mest efterlängtade kontrakt ett faktum.

miniDAX-kontraktet kommer att motsvara en femtedel av den populära DAX-terminen och varje punkt kommer således att motsvara 5 Euro istället för de 25 Euro som gäller för DAX-terminen.

Den 28:e Oktober startar handeln på EUREX och många bedömare tror att det nya kontraktet kommer att förändra världsordningen i terminsvärlden.

Det är lätt att snegla på S&P-terminen och vänta sig en liknande utveckling. I samband med att ES-terminen introducerades (en typ av miniS&P) tog den i princip över handeln från S&P-terminen. Tradingportalen har förhört sig om åtkomsten till det nya kontraktet, och samtliga de stora terminsplattformarna kommer att tillhandahålla handel i kontraktet från dag ett.

”Det här sker inte en dag för sent. Det finns många som tycker att EUREX varit alldeles för sena på bollen när det gäller det här. DAX-terminen är kanske världens populäraste kontrakt bland aktiva traders, och nu öppnar sig en helt ny värld till exempel när det gäller att skala in och ut ur sina affärer. Det här blir tokbingo för EUREX!”, sammanfattar en professionell daytrader med förkärlek för terminer läget.

Du kan läsa mer om nya miniDAX här!

 

Hett nr 2: Provisionsförbud

Vartenda företagare med överlikviditet i Sverige har stött på dem. Säljarna som ringer och lockar med ett intresseväckande föredrag och en trivsam middag. Oftast rör det sig om s.k. försäkringsförmedlare och strukturerade produkter brukar vara ett givet inslag i deras ”sales pitch”.

Men nu står försäkringsförmedlarbranschen inför ett riktigt eldprov!

I kulisserna pågår en intensiv debatt avseende provisionsförbud. Finansinspektionen har tidigare velat införa provisionsförbud i försäkringsbranschen men överväger nu att skärpa konsumentskyddet ytterligare och kräva provisionsförbud vid all rådgivning kring finansiella produkter.

”Därför vill FI se ett förbud av provisioner som omfattar all finansiell rådgivning, oavsett vilken typ av företag som utför rådgivningen. För att se till att råden som konsumenter får faktiskt styrs av vad de behöver, och inte vad säljarna tjänar mest på, är det viktigt att systemet med provisioner förbjuds i lag”, skriver FI i sitt remissvar.

Och i värdepappersmarknadens rapport slås fast att de nya sk ”Mifid 2-reglerna”skall införas i Sverige 3 januari 2017.

Den regleringsivriga sidan menar att förekomsten av provisioner, även kallade ”kick-backs” gör att säljorganisationer och fondplattformar har ett inbyggt incitament att lyfta fram de alternativ där de har högst kick-backs och sålunda är mest lönsamma för dem själva. Belackarna menar att provisionsförbudet kommer att gynna de riktigt stora aktörerna, såsom storbankerna, och slå ut de mindre aktörerna som inte har en stående organisation att luta sig mot.

En företagare tillika finansman reflekterar över det kommande provisionsförbudet:

”Det finns ju självklart försäkringsförmedlare som är seriösa. Det går naturligtvis inte att dra alla över samma kam. Men en stor del av dem säljer svårförståeliga produkter och passar då också på att ta alldeles för mycket betalt för dessa. I grunden handlar det ofta om säljare, som dessvärre också utger sig för att vara finansiella experter. Aggressiv försäljning tar ofta överhanden, och kundens intjäning ägnas alltför lite uppmärksamhet. Sälj går före substans. Det är definitivt en bransch som behöver städas upp.”

En tung och mycket seriös försäkringsmäklare ger sin syn på saken:

”Jag håller inte med om att intjäningen är hög. Snarare har marginalerna gått ned väldigt mycket och i vissa fall kan man inte ta ut mer än 0,20 % i avgift, åtminstone inte av institutionella investerare. Det här blir en rejäl omställning för oss, precis som alla andra. I Finland medförde provisionsförbudet att 60% av alla aktörer bland försäkringsmäklarna försvunnit. Liknande utveckling har vi kunnat se i Storbritannien och Nederländerna där förbudet också är på plats.”

Vilken påverkan får det då för finansbranschen enligt försäkringsförmedlaren:

”I likhet med nästan varje form av ny lagstiftning är det här något som gynnar storbankerna mest. De sitter ju redan på sina ”oberoende” säljkanaler. De stora förlorarna blir små fondbolag som förlitat sig på ett nätverk av återförsäljare för att marknadsföra sina produkter. Ingen vet ju riktigt hur de nya reglerna kommer att se ut men det man kan slå fast är att många försäkringsförmedlare måste börja ta betalt direkt av kunden istället för att få kick-backs.”

Han fortsätter:

”Man kanske inför en avgift på 1% som kunden betalar direkt till Dig. Många har redan infört det här steget. Många fonder kommer också att införa en ny klass bland sina fonder, en institutionell klass med lägre avgifter. Genom att kunna köpa denna fond med lägre avgifter kommer försäkringsförmedlarna kunna rättfärdiga sina avgifter mot kunden bättre.”

En utpräglad fondspecialist ger sin åsikt:

”Vi kommer få se en förstärkning av trenden mot vertikal integrering. Försäkringsmäklare och andra säljorganisationer har höga marginaler och tjänar bra med pengar. Samtidigt har många mindre fondbolag svårt att klara högre kostnader för att följa ett allt mer komplext och dyrt regelverk från FI. Jag tror vi får se allt fler strukturaffärer där lönsamma försäkringsmäklare köper små fondbolag, och därmed säkrar hela värdekedjan från ax till limpa.”

Det mesta pekar på att regeringen går på Finansinspektionens linje. Det gynnar sannolikt den enskilde fondspararen mest i förlängningen. Rådgivning där maximal avkastning för kunden går före maximal ”kick-back” kommer då att premieras. Förvisso gynnas storbanker som ju kommer att fortsätta sälja sina egna fonder med hjälp av sina starka organisationer, men några av de värsta avarterna i försäkringsmäkleribranschen kommer att få stryka på foten.

Populära fondtorg som Nordnet och Avanza , som ju idag får en betydande del av sina intäkter på ”kick-backs” från fonder kan komma att fortsätta sälja de vanliga fondklasserna till sina kunder. Samtidigt vore det inte osannolikt att man kommer erbjuda ett smörgåsbord av fondklasser med lägre avgifter till de kunder som är villiga att betala en fast avgift för denna tjänst.

Värdepappersmarknadens rapport ter sig som något överdimensionerad med sina 787 sidor, men för den som vill förkovra sig kan Du läsa vidare här:

Värdepappersmarknadens rapport (SoU 2015:2)

 

Hett nr 3: Konkurrensverkets rapport

Konkurrensverket har nyligen släppt sin rapport avseende läget på den svenska fondmarknaden. Det är en diger lunta och Tradingportalen har därför valt att förmedla en något nedbantad version av detta alster.

Enligt konkurrensverket kan den svenska fondmarknaden sammanfattas så här:

  • Det finns en ökad internationell konkurrens de senaste åren, och hushållen står för två tredjedelar av det totala fondinnehavet.
  • Storbankskoncernernas fondbolag dominerar fortfarande marknaden.
  • Branschen som helhet har bra marginaler. Mindre fondbolag har det tuffare på grund av större regelbörda och avsaknad av produktdistribution.
  • Kundernas rörlighet på marknaden tenderar att följa börsutvecklingen. Rörligheten ökar t ex i samband med ekonomiska krisen 2007-2008.
  • Det finns en trend mot sjunkande förvaltningskostnader pga en ökande konkurrenssituation.

Så här bedömer en fondförvaltare rapporten:

”Alltid intressant att ta del av men kanske inga större nyheter. Det skulle vara intressant med ökat fokus avseende vad den ökande regelbördan innebär för konkurrensen. Rapporten lyfter ju fram att det finns stordriftsfördelar, men det vore intressant med en djupdykning i effekterna av ökande regelverkskostnader. Innebär det att det inte kommer att startas några nya mindre fondbolag i Sverige i framtiden, och hur påverkar det i så fall fondmarknaden?”

För den som vill förkovra sig ytterligare finns rapporten att finna i sin helhet här:

”Den svenska fondmarknaden- en fördjupning”

 

WHAT`S NOT

Inte Hett nr 1: Skatter

Sverige styrs numera av en ny regering. Och med en ny regering kommer också nya spelregler att förhålla sig till. Den höstbudget som finansminister Magdalena Andersson presenterade den 21 September innehöll en lång rad skattehöjningar. En del av dessa skattehöjningar avsåg sparande.

Skatten på sparande för såväl ISK (investeringssparkonto) som KF (kapitalförsäkring) höjdes, samtidigt som ett golv för dessa infördes motsvarande 1,25%. Detta golv på 1,25% kan jämföras med dagens effektiva skattesats på 0,27% (avser ISK eller KF under 2015, med statslåneränta på 0,9%) .

Ovanpå detta dras nu också avdragsrätten bort avseende förvaltningsavgiften i inkomstslaget kapital, en tjänst som i de flesta fall dessutom är belagd med momsplikt.

En framgångsrik företagare och erfaren investerare ur vår referensgrupp ger sin syn på saken:

”Vi har en regering som höjer skatter på arbete och sparande. Uppenbarligen vill man inte att folk skall arbeta och spara. Jag tror det här är förödande för samhällsutvecklingen på lång sikt. Att sätta golvet för skatten på 1,25 % i dagens extrema lågränteklimat vittnar ju också om tondövhet. Man tvingar ju i princip alla att ta större risker för att motivera avgiften.”

En daytrader instämmer i den fräna kritiken:

”Visst var ISK och KF fördelaktigt, men att höja [skatten] så här mycket är trist. Det blir nog väldigt lönsamt för staten, i alla fall på kort sikt, jag tror att många väljer att ligga kvar. Det kommer jag själv att göra. Sedan kan man ju tycka att det är trist att Socialdemokraterna alltid ser höjda skatter som enda lösningen. Jag tror många i samhället upplever att skattepengar kunde användas effektivare istället. Att samhället betalar 80 000 i månaden för en liten etta för en nyanländ flykting i någon förort känns inte rimligt. Varför förhandlar man inte? Istället blir det en förmögenhetsöverföring från skattebetalare till riskkapitalbolag och flyktingboenden. Det är pengar som jag tycker kunde använts bättre!”

Om Du vill läsa budgeten lite mer finstilt hittar Du den här:

Budgetpropositionen för 2016 (Prop. 2015/16:1)

 

Inte Hett nr 2: Räntefonder

Catella Nordic Corporate Bond Flex R- är en av många populära räntefonder som på kort tid tappade närmare 2%.
Catella Nordic Corporate Bond Flex R- är en av många populära räntefonder som på kort tid tappade närmare 2%.

Är det ”risk-off” så är det!

Det kärva höstklimatet på världens börser har även fortplantat sig vidare mot fixed income.

Centralbankernas kvantitativa stimulanser och konstlat låga marknadsräntor har tvingat hela finansbranschen att ta ett (eller flera) steg åt höger på riskskalan. Räntefonderna har i likhet med de flesta andra placerare tvingats allt längre ut på yieldkurvan i sin jakt på acceptabel avkastning. Statsskuldsväxlar har lämnat portföljerna och ersatts av företagsobligationer. FRN har blivit ett populärt alternativ. ”Junk bonds” har blivit en oumbärlig krydda i många portföljer.

”Räntefonder har ett par riktigt goda år bakom sig. Det finns en hel del som blivit tagna på sängen av att deras favoriträntefonder faktiskt också visat sig kunna gå ned.” framhåller en rutinerad rådgivare.

”Många har placerat pengarna där och trott att det är en helt säker placering för att sedan bli tagna på sängen när även denna del av portföljen kanske backat 1% eller så på kort tid”, fortsätter han.

Samtidigt flikar en fixed-income-mäklare in:

”Oron i Norge kring oljeservicebolagen satte sina spår och nu har marknaden som helhet gungat till lite. Det finns många företagsobligationer som kommit ned nu, och har man medellång sikt på sina placeringar och lite ”staying power” är det sannolikt ett bra köpläge på många håll. ”

 

Inte Hett nr 3: Svarta svanarnas marknad

Volkswagen är en av de många svarta svanar som världens finansiella marknader fått tampas med under en utmanande börshöst.
Volkswagen är en av de många svarta svanar som världens finansiella marknader fått tampas med under en utmanande börshöst.

De potentiella svarta svanarna fortsätter att regna in över en redan pressad finansmarknad. Efter att marknaden lagt makrosvanar som Ukraina, Grekland och Kina till handlingarna har nu mikrosvanar som debaclen i Glencore och Volkswagen tagit över stafettpinnen.

En före detta bankanställd marknadsaktör ur Tradingportalens referensgrupp uttrycker sig så här:

”Det är mycket oro just nu, och vi befinner oss ju på den historiskt svaga börshösten bara några dagar från psykologiskt känsliga 19:e Oktober [börskraschen 1987, reds anmärkning]. Alla man pratar med tycks vara oroliga för att just de har hittat nästa ”Lehman-trigger”. Är det inte Glencore och Volkswagen så är det FED-räntehöjningar eller Kina-kollaps eller Hillary Clintons utspel mot Biotech.”

”Det skall bli riktigt skönt nu när rapporterna börjar trilla in och man kan lägga en del domedagsprofetior åt sidan ett tag. Det är trots allt företagens vinster som styr börsutvecklingen i ett längre perspektiv, Ibland känns det som om marknaden glömmer det”, fortsätter han.

 

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto