Home > SNB kan komma agera om schweiziska KPI visar deflation

SNB kan komma agera om schweiziska KPI visar deflation

Idag kl 08:15 GMT kommer marknaden att smälta schweiziska KPI-data för november månad. Rapporten förväntas visa att inflationen steg med endast 0,1 %, upp från en nedgång på -0,1 % i oktober. Risken är att rapporten kommer att visa ytterligare ett sjunkande konsumentprisindex vilket kan tvinga SNB att agera igen för att förhindra deflationskrafter från att krypa in i den schweiziska ekonomin.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up no down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3860 1.6000 80.20 0.9775 1.0750 0.8830
1.3610 1.5890 79.50 0.9460 1.0450 0.8760
1.3550 1.5780 78.70 0.9330 1.0340 0.8660
Stöd 1.3260 1.5525 76.55 0.9065 1.0050 0.8515
1.3145 1.5420 75.56 0.8920 0.9660 0.8485
1.2870 1.5270 0.8760 0.9385 0.8355

Ekonominyheter

USD – NFP-rapporten inget att skryta om hemma

Fredagens NFP-siffror var inget att skryta om hemma. Medan huvudnumret kom in i linje över förväntade prognoser på 140 000 gentemot konsensus på +120 000, var rapporten mindre inspirerande. För närvarande är 12-månaders genomsnitt för nya jobb inom den privata jobbsektorn strax under 160 000, vilket är färre än den senaste jobbrapporten. Minskade arbetslöshetssiffror ser initialt lovande ut, men detaljerna är mindre inspirerande. När man gräver igenom statistiksiffrorna kan man hitta 315 000 arbetssökande som föll bort från arbetskraftstalet, vilket fick arbetslöshetssiffrorna att falla till 8,6 % från 9,0 %.

Jobbstatistiken visar visserligen på en förbättring från början av året, men förra veckans utkast pekar på långsamma uppgångar i de amerikanska sysselsättningssiffrorna. Medan Federal Reserve söker efter prisstabilitet har den också till uppgift att få upp full sysselsättning i USA. Allt eftersom detta mål går ouppfyllt, finns risken fortfarande för ytterligare kvantitativa lättnader av Federal Reserve.

CHF – Dagens KPI-statistik är nyckeln

Idag kl 08:15 GMT kommer marknaden att smälta schweiziska KPI-data för november månad. Rapporten förväntas visa att inflationen steg med endast 0,1 %, upp från en nedgång på -0,1 % i oktober. Risken är att rapporten kommer att visa ytterligare ett sjunkande konsumentprisindex vilket kan tvinga SNB att agera igen, för att förhindra deflationskrafter från att krypa in i den schweiziska ekonomin. Det har förts diskussioner på marknaden om att SNB kan komma höja golvet för valutaparet EUR/CHF till 1,25 eller kanske 1,30. Men marknaden har gjort ett grandiost jobb med att skicka valutaparet högre baserat på förväntningar om ytterligare ingripande från SNB. Kanske kommer den schweiziska centralbanken vänta och se vad resultatet blir av denna veckas EU: s ekonomiska toppmöte på fredag och marknadens reaktion innan nästa policyåtgärd.

Om man tittar på prisåtgärden, kan vi se att valutaparet EUR/CHF har stöd vid 200-dagars glidande medelvärde som kommer in på 1,2220. Valutaparet har ett motstånd vid 1,2470 från oktober höga. Under tiden kan valutaparet USD/CHF ha en tillväxtpotential skulle det lyckas ta sig över november hög på 0,9330. Ytterligare resistens kan hittas vid det 20-månaders glidande medelvärde på 0,9375, följt av 2011 höga på 0,9780. Stöd kommer in vid förra veckans bottennotering på 0,9065.

CAD – Styrräntebeslut från den kanadensiska centralbanken (BoC)

BoC håller ett möte på tisdag för att fastställa sin styrränta. Prognoserna är att BOC kommer att hålla styrräntorna oförändrade på 1,00 %, trots den senaste tidens ekonomiska statistik som kommit in på nedsidan av marknadens prognoser. Tredje kvartalets BNP-siffror var marginellt som bäst, med en BNP som ökade 0,2 %. Förra fredagen gav oss svagare än väntade arbetslöshetssiffror. Men med BoC som behåller sin penningpolitik oförändrad, kan CAD visa sig vara attraktiv. Förväntningar om kvantitativa lättnader från Federal Reserve, ECB och BoE, och en ökning av råoljepriset över 100 dollar per fat ger alla stöd för CAD. Enligt den senaste CFCT IMM statistiken har valutahandlare ökat sina insatser för en baisseartad CAD, med en minskning i riskexponering. Detta kan sätta press på de kortsiktiga positioneringarna i CAD, om det nu skulle ske en vändning i marknadssentimentet med en lösning för den europeiska skuldkrisen. Valutaparet USD/CAD kan komma testa den stigande trendlinjen från julis och oktobers bottennoteringar på 1,0090, följt av 0,9890 från oktober låga. Kursen 1,0250 från tisdags låga är det första motståndet.

Råolja – Råoljepriset fortsätter att stiga

Spotpriset på råolja fortsätter att röra sig högre, med ett Europa som tagit ett steg för att sluta sig samman en tätare integration och prejudicerande budgetregler. Råoljepriset steg till sin högsta nivå sedan mitten av november efter Merkel och Sarkozys tal i går. Presskonferensen med de båda ledarna sammanföll med lanseringen av ISM tjänsteindexet PMI, som kom in på 52,0 med prognoser över 53,6. Medan statistikrapporten låg under marknadens förväntningar, pekar undersökningen på fortsatt tillväxt i den amerikanska tjänstesektorn och en ökad BNP i USA under fjärde kvartalet. För resten av veckan råder det brist på några större rapporter i kalendern fram till fredagens UoM konsumentförtroendeindexet och siffror från handelsbalansen. Motstånd för spotpriset på råolja ligger vid november höga på 103,30 dollar per fat, medan stödet ligger på den 28 novembers höga på 100,75 dollar per fat och den 25 november låga på 95,00 dollar per fat.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De veckovisa diagrammen visar att valutaparet handlas i ett symmetriskt triangelmönster med motståndslinjen som faller från maj höga och en stödlinje som stiger från årslägsta. Det första stödet från detta diagrammönster kommer in denna vecka vid 1,3200. Ett brott här kommer sannolikt att öppna dörren inte till bara oktober låga på 1,3145, men också 1,3050 från 61,8% Fibonacci retracement av den hausseartade prisrörelsen som spänner från 2010 till 2011. Januari låga på 1,2875 kan innehålla kortsiktiga prisåtgärder. På uppåtsidan från den 18 november höga av 1,3610 ser vi det första motståndet följt av mitten av novembers konsolidering på 1,3860, där det 100-dagars glidande medelvärde också ligger. Toppen av triangelmönstret bör sannolikt innehålla en prisrörelse som rör sig högre nära 1,4230 till 1,2350.

GBP/USD

Förra veckans kabel stötte på motstånd vid 1,5780, en nivå som har visat sig vara motståndskraftig i det förflutna. Ytterligare motstånd hittar vi vid 20 oktober höga på 1,6165 och oktober höga på 0,9310. Det månatliga och det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow fortsätter att söka sig nedåt och som sådan blir november låga på 1,5435 det första stödet följt av oktober låga på 1,5270. Den sista bastionen för valutaparet USD/CAD hittar vi på den stigande stödlinjen från 2009 och 2010 låga som kommer in på 1,0590.

USD/JPY

Valutaparet USD/JPY har börjat inkräkta på den långsiktiga trendlinjen från 2007 höga och kommer in på 78,70. Ett brott ovanför denna nivå krävs för att bekräfta den senaste apprecieringen i priset. Både det veckovisa och månatliga diagrammets Stokastiska Slow har börjat röra sig högre, så valutahandlare kan vänta sig ytterligare motstånd vid 79,50 från den tidigare interventionens höga. 200-dagars glidande medelvärde lurar också runt hörnet precis nedanför detta pris. Skulle valutaparet misslyckas vid den långsiktiga trendlinjen mellan 77,50-77,60, kan den visa sig vara ett stöd, medan den lägsta notering någonsin nära 75,60 utmärker sig som det sista stödet.

USD/CHF

Då det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow redan har vänt lägre börjar det månatliga diagrammets Stokastiska Slow att vända. Detta sker efter att valutaparet ser ut att ha misslyckats med att bryta över motståndsnivån på 0,9330. Som sådant har valutaparet stöd vid förra veckans bottennotering på 0,9065 följt av november låga på 0,8760 och oktober låga på 0,8565. Ett brott ovanför motståndet på 0,9330 kan sporra till uppgångar mot årets höga på 0,9780.

Wild Card

Guld

Spotpriset på guld har stött på motstånd vid trendlinjen från september och november höga som kommer in på 1754 dollar per uns. Ytterligare motstånd hittar vi november höga på 1,708 och oktober höga på 0,9310. Forex valutahandlare bör notera att om trendlinjen håller, har spotpriset stöd på 1700 dollar per uns från den 30 november låga, följt av den 21 november på 1666 dollar per uns. forex

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.