Home > Veckorapport v26: ”Sommaruppgången försenad…”

Veckorapport v26: ”Sommaruppgången försenad…”

Den svenska börsen ligger nu snäppet lägre jämfört med tidpunkten för föregående veckas publikation, vilket innebär att börsens utveckling de senaste fyra månaderna kan summeras till plus minus noll.

Sverige
Sverige

Uppgången under andra hälften av maj försvann under första hälften av juni. Majuppgången fick aktiekurserna att fjärma sig väl långt från den underliggande positiva trenden och nedgången under juni har försökt korrigera detta beteende.

Vi har skrivit i de sista utgåvorna att trendanpassningen ännu inte var över och noterade föregående vecka att det kunde finnas lite luft kvar att släppa ut i den pågående ”pyspunkan”, då en nedgång på något över 2 % inte var mycket till rekyl och vi uteslöt inte att kurserna behövde gå ned ytterligare en bit för att locka fram ett substantiellt köpintresse.

Med hänsyn till det överraskande mjuka utspelet från den amerikanska centralbanken var detta dock inte vårt huvudscenario utan vi såg en god sannolikhet för en midsommaruppgång. Denna infann sig visserligen, men varade bara i ett par dagar på grund av tilltagande oro för konjunkturen och framtida räntehöjningar i USA. Hur detta påverkar vår syn på den kommande börsutvecklingen återkommer vi till längre ned i texten.

USA
USA

På den globala fronten nämnde vi föregående vecka att den kinesiska börsen så småningom kunde bli mycket intressant ut placeringssynpunkt, men som väntat har denna marknad under veckan fortsatt med sin utdragna bottenformering. Japan har helt enligt plan tagit ett par steg uppåt och här finns det sannolikt lite mer att hämta på uppsidan inom kort.

Hong Kong, Malaysia, Singapore och Sydkorea börjar sakta men säkert att se allt mer intressanta ut, men brottas med att passera kursnivåerna från 2011. Vi tror fortfarande att det är lite väl tidigt att vara offensiv i Sydostasien även om beredskapen bör ökas för placeringar i denna region.

Ryssland har nu med råge tagit tillbaka hela den nedgång som skedde i samband med aggressionen mot Ukraina. På årsbasis är dock nedgången runt 5 % och jämfört med toppen 2011 ligger marknaden hela 35 % lägre. Den ryska börsen försöker nu bryta sin långa nedåtgående trend, men detta brukar sällan lyckas på första försöket framförallt inte när det sammanfaller med ett massivt utbud som återfinns strax ovanför dagens kursnivåer.

Tyskland
Tyskland

Därtill har den ryska börsen stigit väl mycket väl snabbt, vilket ytterligare dämpar entusiasmen. Vi tror emellertid att Ryssland efterhand har betydligt mer att ge på uppsidan och tydligt svaghet från dagens kursnivåer bör betraktas som intressanta köplägen.

På råvarusidan var vi beredda att bli mer positiva till guld om ädelmetallen med kraft attackerade utbudsnivån ovanför 1280 dollar. Just detta har skett under veckan och guldpriset har nu parkerat sig strax ovanför 1300 dollar. Vi vill inte jag efter guld för tillfället, men tror att en bottenfas är under bildande och att det under sommaren kan utkristalliseras gynnsamma lägen för positionering inför uppgång.

Oljepriset har rört sig helt enligt plan och steg till nästan 116 dollar innan rekylen kom. Det skulle inte vara positivt för börsutvecklingen, men vi blir inte förvånade om rekylen är tillfällig och att priset kan nå upp till 120 dollar innan sommaren är slut.

Koppar
Koppar

Vår positiva syn på aluminium och zink är i högsta grad intakt och bägge dessa metaller med zink i förarsätet har visat imponerande styrka under veckan. Med hänsyn till de tidigvarande långa och djupa nedgångarna ser veckans uppgång mest ut som en positiv försmak av den långsiktiga uppgångspotentialen.

Även koppar börjar visa framfötterna även om metallen ännu inte uppvisar något bekräftat trendbrott. Vi tror dock att det mest är en tidsfråga innan detta inträffar och att prisutvecklingen kan överraska på uppsidan.

Om vi återgår till börserna så har Europa varit lite svagare än förväntat medan USA har varit imponerande stabilt. Trenden på den breda USA marknaden är dock lite väl brant och sammantaget innebär detta att vi dämpar våra förväntningar något avseende den kommande utvecklingen utan att för den skull bli negativa.

I Sverige så misslyckades försöket till midsommaruppgång, men den underliggande positiva trenden är intakt. Anpassningen till denna trend verkar dock bli mer tidsmässigt utdragen än väntat och det finns risk för lite mer nedgång för att verkligen locka fram köpintresset.

Vi är envisa och behåller samma bedömning som tidigare, dvs. en trolig uppgång för index (OMXS30) till 1420 -1450 punkter (nu 1372), men tror inte att börsen ännu är mogen att börja röra sig i denna riktning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto