Home > S&P 500 påbörjar konsolideringsfas

S&P 500 påbörjar konsolideringsfas

S&P 500 stärktes för ett par veckor sedan efter index hittat tekniskt stöd, men trenden på kortsikt är fortfarande fallande. Under måndagen återhämtade sig index och stängde på 1280. Kursstaplarna befinner sig sig fortfarande ovanför det glidande medelvärdet på 200 dagar, vilket är positivt för sentimentet.

Den 15:e juni skrev jag:Sannolikheten att S&P 500 ska etablera sig ovanför 1294 under onsdagen är låg, och index kommer förmodligen sättas under press inledningsvis. Mer statistik kommer under dagen rapporteras och utvecklingen blir därmed svårbedömd. Mina rekommendationer är att avvakta den första halvtimmen för att se hur index utvecklas.

Med facit i hand kan vi konstatera att index föll kraftigt den 15:e juni, men vände sedan upp vid det glidande medelvärdet på 200 dagar. Därefter fick vi en svit av uppgång på 4 dagar upp till den psykologiska nivån vid 1300. Köpsidan hade inte tillräckligt med styrka och index vände återigen ner.

Ser vi till dagsmomentum som kan användas liksom prisgrafen för att hitta stöd- och motståndsnivåer ser vi att momentum är fallande. Momentum vände ner efter att index varit uppe och testat 1300-nivån.

På kort sikt (någon dag till några veckor) är trenden fallande men nedgångstakten har avtagit och vi kan urskilja en påbörjad konsolideringsfas i dagsdiagrammet. Det är avgörande för sentimentet att index inte faller igenom stödområdet som består av MA-200 och 1250. Ett fall igenom skulle resultera i att nedgångstakten tilltar.

Slutsats: Eftersom trenden är fallande fortsätter vi leta efter nya säljsignaler. Säljsignaler effektueras vid en rekyl upp mot den fallande trenden eller vid fall igenom kritiska stödnivåer. Ett fall igenom MA-200 effektuerar säljsignal på kortsikt, men har vi ett längre tidsperspektiv bör index falla igenom 1250 och den stigande trendlinjen innan vi agerar på säljsidan. Att agera kortsiktigt på köpsidan kan först göras när etablering sker ovanför 1300.

Motstånd: 1286 / 1298 / 1300 / 1313
Stöd: 1263 / 1254 / 1250

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto