Home > S&P 500 vecka 4

S&P 500 vecka 4

S&P 500 fick förra veckan ytterliggare köpsignaler när indexet gick över motståndsnivån vid 1 295. Den kortsiktiga trenden är fortsatt stark och uppåtriktad. Indexet närmar sig nu vårt målområde kring förra årets topp på 1 370.

Det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 gick förra veckan upp med 2,0% och har hittills under 2012 gått upp med 4,6%. Detta gör att indexet hittills i år haft en snarlik utveckling som vårt svenska OMXS30-index.

S&P 500, som i skrivande stund ligger på 1 316, fick förra veckan nya köpsignaler när indexet gick över det motstånd vid 1 295 som vi tidigare skrivit om. Anmärkningsvärt är att börsen hade styrka att göra det trots att Stochastic-indikatorn tydligt visar att marknaden är överköpt.

Detta åskådligör ännu en gång att en marknad som ligger i en stark trend kan fortsätta att vara överköpt under lång tid. Även om den korta trenden är stark och uppåtriktad har emellertid inte den långa trenden, definierad som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, ännu svängt upp.

Dessa köpsignaler stärker bilden av att S&P 500 har goda möjligheter att nå upp till vårt målområde kring 1 350-1 370. Som vi tidigare varit inne på så finns dessutom möjligheten att S&P 500 till och med går över den nivån, men risken är då stor att indexet inte lyckas stanna kvar där under någon längre period.

I denna kortsiktiga uppåttrend som indexet nu befinner sig i har indexet stödnivåer kring ca 1 295, ca 1 267 och ca 1 250. Rekyler ned till dessa nivåer gör att intressanta köptillfällen skapas. Skulle vi däremot etablera oss under stödet vid 1 200 får vi säljsignaler och då siktar vi på en nedgång till stödnivåerna kring 1 075-1 100. Denna utveckling är dock inte särskilt sannolikt den närmaste tiden.

Huvudscenariot är istället att vi ska upp och testa motstånden vid ca 1 370.

Vårt strategiförslag är därför att köpa S&P 500 på de eventuella nedåtrekyler som bildas, om man nu inte redan köpt på de köpsignaler som tidigare givits. Sikta på ca 1 370. Stop loss om indexet stänger under 1 247, eller 1 276 om man vill vara mer försiktig. Flytta upp stop lossen allteftersom indexet går upp.

Skulle vi bli utstoppade siktar vi in oss på att köpa en ny position för uppgång vid stödnivåerna kring 1 200-1 220. Stop loss om indexet stänger under 1 200.

Det är också först om S&P 500, mot förmodan, skulle stänga under 1 200 som vi får några kraftiga säljsignaler. I så fall rekommenderar vi att man blankar indexet. Sikta på 1 075-1 100.

S&P 500 (Dagsdiagram)
S&P 500 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.