Home > S&P 500 vecka 8

S&P 500 vecka 8

S&P 500 ligger i en uppåtgående kortsiktig trend. Indexet har dock kommit upp i vårt målområde kring 1 370 och dessutom givit varningssignaler om att trendstyrkan avtar. Därför vi ökar nu vaksamheten på eventuella vändningssignaler i indexet.

S&P 500 fortsatte förra veckan uppåt med 1,4% och är nu upp 8,2% under 2012. Utvecklingen har varit starkare för vårt svenska storbolagsindex OMXS30 som är upp drygt 12% i år, men så var också inte heller de amerikanska börsen lika nedtryckt under förra året som den svenska aktiemarknaden utan den startade året från en relativt högre utgångspunkt.

Det har varit bra makrostatistik, en del starka bolagsrapporter och en stark internationell börsutveckling som satt fart på USA-börsen i år. Vi får nu se om denna utveckling fortsätter.

Den långa trenden för S&P 500, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är oregelbunden trots de senaste månadernas kraftiga uppgång. Den korta trenden är emellertid tydligt uppåtriktad sedan i december.

S&P 500 uppvisar nu en negativ divergens mellan indexutvecklingen och vår Stochastic-indikator. Indexet fortsätter uppåt till allt högre toppar medan indikatorn får toppar på allt lägre nivåer.

Detta är en allvarlig varningssignal på att trendens styrka håller på att avta. Skulle vi nu få säljsignaler i S&P 500-indexet så förstärks signalvärdet i dessa på grund av denna negativa divergens.

I och med att S&P 500 nu också kommit in i vårt målområde för denna uppgång så ökar vi vår vaksamhet på eventuella reversalsignaler och trendbrott. Vi har nämligen en längre tid siktat på att indexet ska upp till 1 370-området och indexet ligger nu på 1 361,23. Kanske kan S&P500 även gå över motståndet som kommer från förra årets topp vid 1 370,6 men risken är då stor att indexet inte orkar hålla sig kvar över den nivån under någon längre tid.

Skulle S&P 500 däremot gå under stödet vid ca 1 333 så ser vi det som en tydlig indikation på att USA-börsen kan ha toppat av för den här gången. Vi har i och för sig sedan en uppåtgående trendlinje som i dagsläget ger stöd vid ca 1 320 och även andra stödnivåer vid ca 1 295-1 300 och ca 1 267, men vi vill råda till en stor försiktighet med positioner för uppgång om vi stänger under stödet vid 1 333.

Risken finns då att vi står inför en helt annan typ av marknadpsykologi än vi vant oss vid de senaste månaderna med ökad marknadsoro och volatilitet som följd.

Strategiförslaget är därför att nu höja stop losserna på innehav så mycket som ens strategi tillåter. Vi rekommendar att på S&P 500-innehav ha en stop loss om indexet stänger under 1 333.

Vill man vara extra försiktig så rekommenderar vi att man säljer hela eller delar av sina innehav på eventuella uppgångar.

S&P 500 (Dagsdiagram)
S&P 500 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.