Home > SP500 – Långsiktig positionering eller överdriven spekulering?

SP500 – Långsiktig positionering eller överdriven spekulering?

Trots protesterna i USA (över 300 länder i protest) har återhämtningen för S&P500 fortsatt. Detta har lett till att många nu kommer in på marknaden till värderingar som annars hade ansetts vara absurda. Ändå verkar det som att marknadssentimenten är långsiktig positionering snarare än överdriven spekulering. Med andra ord finns det fortfarande utrymme för mer uppåtgående trender, vilket hade varit ännu ett steg i en bristande verklighetsförankring.

Ekonomin befinner sig i sin svagaste form på över 90 år, men S&P500 har konsoliderat till cirka 3000.

Överdriven spekulering under lågkonjunkturer

En närmare titt på diagrammet ovan visar hur spekulativa fonder agerade under tidigare lågkonjunkturer. Dessutom visar den vad som hände med S&P500 när spekulationsindikatorn nådde värden under -1. Varje gång den hamnat under -1 har aktiemarknaden tryckt tillbaka och nått höga noteringar, vilket indikerar att långsiktig positionering ofta utforskas vid denna nivå.

Med detta mätvärde och divergensen mellan spekulationsindikatorn och S&P500 de senaste månaderna i åtanke skiftar nu investerares fokus till det ögonblick då indikatorn når -1. Vid denna tidpunkt kan långsiktig positionering redan vara på gång, vilket påverkar indexet.

För vissa kan en strategi innebära två steg. Först att vänta på att spekulationsindikatorn ska nå -1, och sen att vänta för den att studsa tillbaka till en nivå över -1. Historisk sett har S&P500 nått rekordhöga noteringar när detta skett.

Givetvis är detta bara spekulationer. Ingen kris är likadan, och alla kriser kräver unika lösningar. Men, affärscykeln har alltid sett likadan ut.

Framgångar och motgångar har dominerat aktiemarknaden över åren, med självtillväxt i perioderna mellan. Enligt affärscykelteorin följer en sammandragning efter en marknadstopp.

Långsiktig sammandragning leder till lågkonjunkturer, och akuta lågkonjunkturer leder till depressioner. Det är endast när allt hopp är förlorat och investerare ger upp som affärscykeln når sin botten och ekonomin kan börja återhämta sig.

Både så kallade tjurar och björnar på marknaden kan argumentera för att det inte kommer bli så denna gång. Detta ser ut som en depression som den på 1930-talet snarare än en lågkonjunktur som den år 2008-2009. Oavsett vilket är det en god idé att ha ett objektivt perspektiv på de ekonomiska villkoren och använda samma mätvärde som för olika typer av ekonomiska framgångar och motgångar.

Spekulationsindikatorn är ett av dessa mätvärden, vilket visar att även under rådande värderingar kan vi vänta oss mer rörelse på marknaden framför oss.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto