Home > S&P500 stiger, men mer riskhantering står framför oss

S&P500 stiger, men mer riskhantering står framför oss

Den amerikanska aktiemarknaden har vänt på ett imponerande sätt och har nu stigit med 38% sedan de låga noteringarna i mars. S&P500 steg över 3000 trots hög arbetslöshet, bidrag från staten och allt fler konkurser (exempelvis Hertz). Många investerare argumenterar för att aktiemarknaden nu är helt bortkopplad från verkligheten.

Studier inom beteendefinans säger att investerare reagerar olika i liknande omständigheter. Samma gäller för breda marknadsindex som S&P500.

S&P500 vs. medianaktier

En intressant jämförelse av S&P500 och medianaktien i USA visar att den senare inte har rört sig särskilt mycket de senaste 23 åren. För investerare kan detta innebära en av två saker – antingen är S&P500 övervärderad och har tappat sitt fotfäste i verkligheten, eller så kommer medianaktier vara de mest profitabla då det finns gott om utrymme för positiv avkastning vid en marknadsrotation.

Vad är det som har orsakat detta scenario för S&P500, och viktigast av allt – kan det fortsätta? En snabbtitt på den trendfrånkopplade regressionen från medelvärdet för det breda marknadsindexet avslöjar att standardavvikelsen innan coronaviruset, när indexet låg på runt 3 400, låg på 1,5 från medelvärdet. Mer specifikt antyder det att storföretagsaktier i slutändan kommer se låg avkastning.

Pandemin förändrade dock den makroekonomiska bilden på ett drastiskt sätt. Aktiemarknadernas motståndskraft under pandemin kan bäst förklaras av den ständigt föränderliga penningpolitiken.

Som det har visat sig har villkoren för penningpolitiken aldrig varit mer tillmötesgående. De är betydligt mer tillmötesgående än under finanskrisen 2008-2009 då den amerikanska centralbanken gjorde sina första kvantitativa lättnadsåtgärder.

Analytiker förväntar sig nu att tillväxten för intäkter för S&P-sektorn kommer slå den breda marknaden med sin största marginal på de senaste 16 åren. Om detta inte räcker bör man även ha i åtanke att IT, tillsammans med sjukvård och finans, upptar 60% av S&P500:s intäkter över 12 månader.

Slutsatsen är att investerarnas beslut förändras allt medan villkoren för marknaden förändras. Det som verkade vara övervärderat för tre månader sedan ser plötsligt ut på ett annat sätt tack vare centralbankernas aktiva roll och de nya perspektiv som tvingats fram av det nya normala efter pandemin.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto