Home > Spanien har drabbats hårdast av COVID-19-pandemin

Spanien har drabbats hårdast av COVID-19-pandemin

Ett av de länder som har drabbats hårdast av COVID-19-pandemin är Spanien. Under det andra kvartalet presterade dess ekonomi som värst och visade upp en sammandragning som till och med överträffade den som kunde uppmätas i Storbritannien. Det var bara under det tredje kvartalet som Storbritanniens ekonomi sammandrog mer än vad den spanska ekonomin gjorde.

Varför jämför man med Storbritannien? Oavsett hur det blir i framtiden är Storbritannien fortfarande en del av EU. Om man begränsar sig till länder som kommer fortsätta vara en del av EU är Spanien helt klart det land som har drabbats mest.

Viktiga utmaningar för den spanska ekonomin – och euron

Syftet med en makroekonomisk analys är att identifiera faktorer som kan bidra till försämrade finansiella förhållanden. Som vi såg under finanskrisen 2008-2009 kunde en enda sektor (bostadssektorn i USA) ansvara för en kris som spred sig över flera kontinenter.

Den spanska ekonomin har knappt återhämtat sig från finanskrisen. Faktum är att euro-krisen 2012 representerade ännu en utmaning. Även innan pandemin låg ungdomsarbetslösheten i Spanien på väldigt höga, tvåsiffriga nivåer. Ekonomin lyckades ändå växa fem år i rad.

Till följd av den allvarliga ekonomiska sammandragningen under 2020 har inkomstskillnaderna ökat. Temporär sysselsättning ligger ovanligt högt, vilket gör det svårt att tolka hur det egentligen går för arbetsmarknaden.

Den andra vågen innebar nya restriktioner. Medan dessa inte har varit lika allvarliga som i våras räcker de för att förhindra ekonomisk tillväxt.

Medan de fortfarande har ett överskott har handeln tagit en stor smäll under pandemin. Dessutom drabbades Spanien extra hårt av pandemin då dess viktigaste inkomstkälla, turismen, helt försvann. Antalet turister i Spanien minskade med 79% i september 2020 jämfört med september 2019, så det är inget tvivel om att turismen är en av de sektorer som har drabbats hårdast av pandemin.

Till följd av alla dessa faktorer lär den spanska ekonomin visa upp sina sämsta siffror på 50 år. Oavsett hur man ser på det är detta inte tjurartat eller hökaktigt för den gemensamma valutan. EU är just det – en union av olika länder som tillsammans försöker frammana ekonomisk tillväxt och välfärd.

Det är ingens fel att vi fick en pandemi. Dock kan ökad ojämlikhet, arbetslöshet och osäker ekonomisk tillväxt snabbt förändra saker och ting. Man bör inte underskatta hur svårt det är att klättra tillbaka från en så här djup lågkonjunktur.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto