Home > Spansk skuldauktion redo att generera volatilitet

Spansk skuldauktion redo att generera volatilitet

EUR hade måttliga nedgångar i mitten av handelsdagen i går, med investerare som fortfarande är oroliga över den spanska skuldsituationen och dess eventuella effekter på andra länder i regionen. Efter att ECB beslutat att lämna euroområdets styrräntor på 1,00 %, föll EUR mot både USD och JPY. Med detta sagt, var förlusterna inte betydande och euron kunde senare återhämta sig. Valutahandlare kommer vilja uppmärksamma resultatet av den spanska skuldauktionen. Analytiker varnar att om efterfrågan på spanska obligationer inte är stark nog, kan EUR rasa under eftermiddagens handel.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up down up down up up
Veckotrend up up up down up up
Motstånd 1.2671 1.5609 80.25 0.9681 1.0080 0.8196
1.2616 1.5551 79.79 0.9630 1.0026 0.8157
1.2583 1.5515 79.51 0.9599 0.9993 0.8132
Stöd 1.2528 1.5460 79.05 0.9547 0.9939 0.8093
1.2495 1.5424 78.77 0.9516 0.9905 0.8067
1.2440 1.5367 78.31 0.9464 0.9851 0.8029

Ekonominyheter

USD – Bernankes tal kan leda till nedgångar i USD

Farhågor för att den japanska centralbanken kan ingripa för att försvaga JPY fick valutaparet USD/JPY att röra sig uppåt under loppet av dagen i går. Dollarn apprecierade med över 60 punkter under nattens handel för att slutligen nå så högt som 79,26. Efter en liten korrigering nedåt senare på dagen, kunde USD återhämta sig och stabiliserades på 79,15. Kontra AUD utvidgade USD sina senaste nedgångar från tidigare i veckan. Valutaparet AUD/USD tog sig upp med över 100 punkter efter en bättre än väntad australisk BNP-siffra vilket ledde till ett visst risktagande på marknaden.

Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kommer valutahandlare i USD att vilja uppmärksamma flera indikatorer från USA som har möjlighet att skapa volatilitet på marknaden, inklusive den veckovisa arbetslöshetsrapporten och ett tal av Federal Reserves ordförande Bernanke. Efter förra veckans inte så upplyftande NFP-rapport, kan dagens arbetslöshetssiffror ge ytterligare ledtrådar till det aktuella tillståndet för den amerikanska arbetsmarknadssektorn. När det gäller talet av Federal Reserves ordförande, kommer investerare att titta efter tecken på en eventuell ny omgång av kvantitativa lättnader i USA. Om talet innehåller något omnämnande av kvantitativa lättnader, kan USD se stora nedgångar för att stänga handelsveckan.

EUR – Volatilitet i EUR väntas ske efter spansk obligationsauktion

Medan EUR i stort sett kunde behålla sina uppgångar från tidigare i veckan mot USD och JPY under handeln i går, fick EUR se nedgångar mot både AUD och GBP. Valutaparet EUR/AUD började falla under nattens handel efter att positiva nyheter ökat investerares förtroende för den australiska ekonomin. Valutaparet EUR/JPY deprecierade med mer än 120 punkter och nådde så lågt som 1,2613, innan valutaparet iscensatte en liten korrigering uppåt. Mot GBP deprecierade EUR med nära 60 punkter och nådde så lågt som 0,8049, innan den iscensätta en korrigering uppåt och stabiliserades på 0,8077.

I dag kommer allas blickar vara fokuserad på den spanska 10-åriga obligationsauktionen. Eurons senaste baisseartade trend berodde till stor del på den rådande rädslan bland investerare för att Spanien kommer att behöva en räddningsaktion inom en snar framtid. Skulle dagens auktion av spanska obligationer visa sig generera en svag efterfrågan, kan EUR åter börja depreciera mot sina viktigaste valutarivaler som en följd. Med detta sagt, kan en positiv auktion generera risktagande bland investerare. I ett sådant fall kan EUR fortsätta gårdagens uppgångar kontra USD och JPY.

Guld – Priset på guld fortsätter sin uppåtgående trend

Guldpriset utökade sin kraftiga uppgång under gårdagens börshandel, då investerare fortsatte att flytta sina medel till den åtråvärda metallen mitt bland den ekonomiska osäkerheten i euroområdet och USA. Priset på guld nådde så högt som 1 640,70 dollar per uns under den europeiska handeln, upp 17 dollar för dagen.

I dag kommer valutahandlare vilja uppmärksamma resultatet av den spanska 10-åriga obligationsauktionen, samt ett tal från Federal Reserves ordförande Ben Bernanke. Skulle auktionen indikera en svag efterfrågan för spanska obligationer, kan riskaversionen återvända till marknaden, vilket skulle leda till ytterligare uppgångar i guldpriset. Dessutom skulle varje omnämnande av Federal Reserves ordförande om en ny omgång av kvantitativa lättnader i USA leda till dollar nedgångar, vilket också kan bidra till att guldpriset utvidgar sina senaste uppgångar.

Råolja – Råoljepriset hausse efter den amerikanska rapporten om minskade råoljelager

Råoljepriset vände till hausse under eftermiddagens handel i går, efter veckans amerikanska rapport om minskade råoljlager. Nyheten togs emot som ett tecken på att efterfrågan har ökat i USA, vilket ledde till rörelser uppåt i råoljepriset. Priset på råolja ökade med nästan 2 dollar per fat efter nyheten, där priset slutligen nådde så högt som 86,24 dollar per fat.

Ser vi till dagens handel kommer investerare i olja vilja uppmärksamma nyheter från euroområdet, speciellt den spanska obligationsauktionen. Om efterfrågan på spanska obligationer kommer in lägre än väntat, kan valutahandlare återigen flytta sina medel till säkrare tillgångar, vilket kan leda till att oljepriset vänder nedåt efter gårdagens uppgångar.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska har bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att valutaparet kan utvidga sina kursrörelser uppåt den närmaste tiden. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det översålda territoriet. Ligga långt i detta valutapar kan vara att föredra för dagen.

GBP/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar ligger på neutral mark, vilket innebär att inga betydande rörelser är prognostiserade vid denna tidpunkt. Valutahandlare kanske vill ta en vänta och se strategi då en tydligare bild kan visa sig senare i framtiden.

USD/JPY

Ett hausseartat kors på det dagliga diagrammets MACD/OsMA pekar mot en möjlig korrigering uppåt den närmaste tiden. Dessutom verkar Slow Stokastiska på det veckovisa diagrammet likväl ha börjat bilda ett hausseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på denna indikator. Om korset fullbordas, kan det vara ett bra tillfälle att öppna långa positioneringar.

USD/CHF

Stokastiska Slow på det veckovisa diagrammet har format ett baisseartat kors, vilket indikerar att en nedåtgående prisrörelse kan komma att ske de närmaste dagarna. Dessutom svävar Williams Percent Range på samma diagram runt det överköpta territoriet. Öppnande av korta positioneringar kan vara ett klokt val för detta valutapar.

Wild Card

NZD/CHF

Williams Percent Range på det dagliga diagrammet har tagit sig in i det överköpta territoriet, vilket indikerar att detta valutapar kan se en korrigering nedåt inom en snar framtid. Dessutom har Slow Stokastiska på samma diagram bildat ett baisseartat kors. Detta kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.