Home > Spekulation med option

Spekulation med option

Att enbart köpa en köpoption eller säljoption i rent spekulationssyfte kan bli mycket lönsamt. Troligen blir det dock tvärtom då all sannolikhet talar emot ett fullgott resultat med en betydande vinst. Varför? Låt oss titta på en s.k. normalfördelningskurva:

Vad denna visar är var de flesta ”utfall” hamnar i en normal värld och över tid. Tänk dig att vi över denna figur har tio långa rader av inslagna spikar och från övre raden släpper ett stort antal mynt som ett och ett måste tråckla sig genom alla spikrader på sin färd neråt. Varje mynt släpps ner högst upp och precis i mitten (+/- 0) för att då omedelbart falla ner på första spiken. Myntet faller därefter till höger eller till vänster om spiken för att sedan falla ner rakt på nästa spik osv för att till slut hamna på botten. Efter ett otal mynt som släppts igenom denna matris kommer sannolikheten visa oss att resultatet av hur mynten hamnar är precis enligt vad bilden ovan visar. Den normala fördelningen. Det mörkblå fältet visar var ca 68 % av mynten hamnar medan de ljusblå visar sammantaget var ca 95 % av mynten hamnar. Inkluderar vi dessutom de sista bitarna längst ut med gråblå färg i har vi täckt 99,7 % av samtliga utfall i en normalfördelningskurva.

Vad bra, men vad har vi för nytta av detta?

Låt oss gå tillbaka till vår spekulation med till exempel en köpoption. Vi antar att den kostar oss 3kr för 10 kontrakt vilket innebär en investering på 3000 kronor. Eftersom detta derivat är beroende i sitt värde av hur den underliggande aktien rör sig, kan vi snabbt titta på normalfördelningskurvan igen. Om aktien den närmaste tiden (låt oss säga en vecka) rör sig i det mörkblå fältet, dvs. kanske upp eller ner med ca 1 %, så vet vi att värdet på vår option med all sannolikhet har minskat rejält i värde. Den största påverkande faktorn här är tiden som blir allt mindre för optionskontraktet och värdet på optionen närmar sig noll med raketfart. Efter ytterligare en vecka, eller kanske två är det näst intill enbart ett uppköp av det underliggande bolaget som kan rädda investeringen. Kanske!

Vad lär vi oss av detta?

Om man spekulerar ”naket” med enstaka optionskontrakt som i exemplet ovan ska man vara medveten om att utfallet för den underliggande aktien bör ligga i de yttre gränserna i normalfördelningskurvan. Och allra helst imorgon. Senast i övermorgon. Annars vänder sig sannolikheten mot investeraren snabbt och ett positivt utfall blir svårt att uppnå. Köp därför aldrig en naken enstaka option inför en helg, de dagarna räknas också! I andra termer kan vi kalla affärer som dessa för ett lotteri, och har man råd med det kan det ju vara spännande. Men likt lotteri och dess tjusning bör man vara medveten om att man förmodligen förlorar.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.