Home > Stålbolaget SSAB rusar efter storaffär

Stålbolaget SSAB rusar efter storaffär

Stålbolaget SSAB:s A-aktie rusar, upp 10 procent, under den inledande onsdagshandeln. Inför handeln var dock åsikterna om den väntade kursreaktionen något blandad, där exempelvis Credit Suisse spådde en kursnedgång om runt 4 procent i spåren av Rautaruukki-budet.

Rautaruukki är i sin tur upp hela 30 procent på Helsingforsbörsen i öppningshandeln.

Samgåendet mellan stålbolagen SSAB och finländska Rautaruukki har potential att leda till besparingar som överskrider de 1,4 miljarder kronor årligen som bolagen ställer i utsikt i morgonens pressmeddelande. Det sade Rautaruukkis styrelseordförande Kim Gran vid en presskonferens.

SAB och Rautaruukki går samman genom att SSAB lägger ett rekommenderat bud på Rautaruukki, med en premie om 20 procent baserat på de volymviktade genomsnittliga betalkurserna för både SSAB och Rautaruukki för de senaste tre månaderna.

För varje aktie i Rautaruukki erbjuds 0,4752 nyemitterade SSAB a-aktier och 1,2131 nyemitterade b-aktier.2 Det totala värdet på utbyteserbjudandet uppgår till 10,1 miljarder kronor (1,1 miljarder euro).

Samgåendet villkoras av att SSAB blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Rautaruukki.

SSAB:s huvudägare Industrivärden och finländska statens ägarbolag Solidium stöder det föreslagna samgåendet. Industrivärden kommer att kvarstå som en långsiktig huvudägare i det nya bolaget.

”Ett samgående mellan SSAB och Rautaruukki har inom stålindustrin länge ansetts som logiskt och tiden är nu rätt för oss att genomföra denna transaktion”, kommenterar SSAB:s ordförande Sverker Martin-Löf och fortsätter:

”För SSAB skapar det föreslagna förvärvet, som är värdeskapande för SSAB:s aktieägare, en mycket mer flexibel europeisk produktionsplattform som möjliggör för bolaget att långsiktigt, och med lönsamhet, möta kundernas efterfrågan”.

Studerar vi aktien tekniskt gav aktien köpsignal i slutet av 2013 när aktien forcerade motståndet vid 48 kr. Återtest skedde av nivån och gav chans till nytt köptillfälle. Nästa motstånd av vikt finns vid 59 kr.

SSAB
SSAB

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto