Home > SSAB väljer fokusera på sina nischprodukter på kapitalmarknadsdag

SSAB väljer fokusera på sina nischprodukter på kapitalmarknadsdag

SSAB:s vd Martin Lindqvist gav under sitt inledningsanförande på torsdagens kapitalmarknadsdag få nya besked om hur den tuffa marknadssituationen för framför allt den europeiska tunnplåtsverksamheten ska hanteras.

Han valde att i stället fokusera på de långsiktigt ljusa utsikterna för bolagets nischprodukter, kylda och härdade stål samt höghållfasta kvaliteter.

Marknaden för kylda och härdade stål väntas växa från 2,3 miljoner ton år 2010 till 7,2 miljoner ton 2030, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt med 8 procent per år. Kina och resten av Asien väntas utgöra de stora drivkrafterna.

”Detta är vår prognos och vad vi tror är möjligt”, sade Martin Lindqvist.

Motsvarande bedömning för marknaden för avancerade höghållfasta stål är en ökning från 21,4 miljoner ton 2010 till 35,4 miljoner ton 2020, vilket skulle ge en snittillväxt med 5 procent per år.

SSAB:s mål är att nischprodukterna ska stå för 50 procent av leveranserna 2015. I nuläget står dessa produktkategorier för 37 procent.

”Om detta inte är slutet på världen, så är vi bra positionerade för framtiden”, sade SSAB:s vd.

SSAB:S vd bekräftar att den europeiska verksamheten under början av det fjärde kvartalet ligger kring 70 procent, i enlighet med den bedömning han gjorde i samband med vinstvarningen för några veckor sedan.

Under slutet av sommaren låg kapacitetsutnyttjandet i Europa kring 60 procent och det är enligt bolaget den stora orsaken till varför tredje kvartalet kommer att innebära en rörelseförlust om 700 miljoner kronor.

”Den bilden gäller fortfarande, men 70 procent är inte bra det heller, även om det är bättre än 60 procent”, sade han på kapitalmarknadsdagen.

Bolaget har ingen uttalad plan B om den europeiska ekonomin fortsätter att försämras. Martin Lindqvist lät förstå att bolaget ska jobba med det redan aviserade kostnadsprogrammet och försöka få ned punkten för break-even i den europeiska verksamheten till just 70 procent.

Finanschef Marco Wirén betonade under sin presentation att bolagets skuldsättningsgrad har gått ned sedan i mitten av 2011 och att SSAB har god framförhållning sett till likviditet. Han underströk även att det inte finns några så kallade konvenanter, det vill säga förutbestämda nyckeltal som bolaget måste uppfylla, kopplade till bolagets skuldportfölj. Martin Lindqvist sade att bolaget avser att fortsätta få ned skuldsättningen.

SSAB:s vd sade även att bolaget under enstaka år dra ned investeringarna till motsvarande en halv miljard kronor. Men det gäller alltså bara under en begränsad tidsperiod, normalt ligger underhållsinvesteringarna kring 1 miljard kronor per år.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.