Home > SSAB väntas rapportera ett tredje kvartal i rad med förluster

SSAB väntas rapportera ett tredje kvartal i rad med förluster

”Vi har genomfört en ny omgång sänkningar av våra prognoser för SSAB och räknar nu med förluster i det första kvartalet”, skriver Danske Bank Equities i en typisk kommentar inför kvartalsrapporten.

I SME Direkts konsensusprognos väntas ett rörelseresultat om -45 miljoner kronor (479) och ett resultat före skatt om -160 miljoner (329).

Jämfört med underskotten i de två föregående kvartalen, då förlusterna närmade sig 700 miljoner kronor, är detta dock en rejäl förbättring. Framför allt är det regionen EMEA – Europa, Mellanöstern och Afrika – som tros stärka sina siffror i spåren av framför allt högre stålpriser under kvartalet.

”Vi väntar oss en väsentlig sekventiell förbättring i EMEA:s lönsamhet till följd av högre priser, bättre fast kostnadsabsorbtion /…/ och lägre kostnader för råmaterial”, skriver till exempel SEB Equities.

I snitt väntar analytikerna att EMEA ska redovisa ett rörelseresultat om -103 miljoner kronor, medan regionen Americas beräknas göra en vinst på 208 miljoner.

Från bolagets sida har tongångarna varit försiktigt optimistiska. Vd Martin Lindqvist sade i februari att stålpriserna verkade ha stabiliserats och att han sett ett antal positiva tecken i början på året. Någon snabb återhämtning av efterfrågan har han dock inte flaggat för.

Utöver kvartalsresultatet är fokus på vad Martin Lindqvist kan komma att säga om det andra kvartalet.

”Vi väntar oss osäkra utsikter för (EMEA). I Americas /…/ bör utsiktskommentarerna vara delvis optimistiska då de senaste prishöjningarna verkar ha fått fäste”, skriver SEB Equitites.

Sett till aktiekursen har SSAB likt många andra råvarurelaterade bolag fått sig en törn. SSAB-aktien har backat hela 20 procent under 2013 och utvecklingen ser mörk både i det kortsiktiga och långsiktiga perspektiven enligt den tekniska analysen.

Rapporten väntas på torsdagen den 25 april, klockan 8.00. En telefonkonferens för analytiker och media inleds klockan 9.30.

SSAB dagsdiagram
SSAB dagsdiagram

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto