Home > Stabilitetsrapport och Beige Book på onsdagen

Stabilitetsrapport och Beige Book på onsdagen

I föregående stabilitetsrapport, i juni, konstaterade Riksbanken att de svenska storbankerna var finansiellt starka och hade god motståndskraft mot en sämre utveckling. Men Riksbanken såg också svagheter av mer strukturell karaktär som skulle kunna påverka stabiliteten negativt på sikt.

SCB publicerar klockan 9.30 bytesbalansstatistik för tredje kvartalet, statistik som inkluderar tjänstebalans vars utfall kan påverka förväntningsbilden inför BNP-statistiken för tredje kvartalet, som presenteras på torsdagen. Enligt SME Direkts enkät väntas BNP ha ökat med 0,2 procent mellan andra och tredje kvartalet.

Onsdagen bjuder också på tysk preliminär-KPI för november, och i USA publicerar Federal Reserve sin regionala konjunkturrapport Beige Book klockan 20 svensk tid, vilken blir en input inför FOMC-mötet den 11-12 december.

”Fortsatt positiva data för aktiviteten (ISM) och indikationer om en ytterligare förbättring på bostads- och arbetsmarknaden kan möjligen återspeglas i en något mer positiv Beige Book denna gång”, skrev SEB i ett marknadsbrev.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto