Home > Stadiga arbetslöshetsansökningar i USA

Stadiga arbetslöshetsansökningar i USA

Siffror som indikerar hur det går för arbetsmarknaden i USA är viktiga för valutahandlare då Fed:s mandat handlar om maximal sysselsättning och prisstabilitet. Under normala ekonomiska tider är Non-Farm Payrolls (NFP) den viktigaste rapporten, och annan data som kompletterar denna data blir sekundär när det kommer till hur viktig den är.

COVID-19-pandemin förändrade hur investerare samlar in och tolkar data. Plötsligt blir en månads intervall (NFP släpps den första fredagen varje månad) för långt, och annan sekundär data som släpps mellan dessa rapporter blir viktig för att analysera hur det går för arbetsmarknaden.

Initiala arbetslöshetsansökningar är en sådan form av data.

Ytterligare 1,4 miljoner amerikaner anmälde sig arbetslösa förra veckan

Marknaden förväntade sig en lägre siffra för att bekräfta den nedåtgående trenden som registrerades under föregående veckor. Men, antalet förlorade jobb nådde en platå på cirka 1,5 miljoner i veckan, vilket är skrämmande siffror oavsett hur man ser på det.

En intressant sak är att om man tittar på hela arbetsmarknaden är det inte enbart så att det inte finns några tecken på förbättringar, prognosen är ännu dystrare. Fortsatta ansökningar i alla program nådde sin topp mot början av maj, och nästan 30 miljoner över var de låg för ett år sedan.

Hela 1,2 miljoner ansökningar av denna siffra tillhör ett speciellt program som kallas Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC). Detta är förmåner som delas ut av CARES ACT i 13 veckor för de som redan har fått allt de kunnat få av vanlig arbetslöshetsersättning. Mer specifikt kunde 1,2 miljoner människor inte hitta ett jobb. Faran är att om krisen kvarstår (som man kan anta med tanke på antalet ökade infektioner i USA förra veckan) kommer antalet personer som ska kunna få PEUC öka markant. Dessa kommer då inte dyka upp i arbetslöshetsansökningar utan istället under PEUC.

För att arbetsmarknaden ska kunna visa på tecken på förbättringar måste antalet fortsatta ansökningar minska snabbare än vad nya ansökningar ökar. Men om nedgången inom fortsatta ansökningar beror på att folk har ”förts över” till andra kategorier är det bara en artificiell nedgång som maskerar hur det faktiskt ligger till på arbetsmarknaden.

Tyvärr är denna situation vanlig över hela världen och inte bara i USA. Detta visar på vilka svåra tider vi lever i och hur viktigt det är för investerare att läsa den ekonomiska datan korrekt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto