Home > Stark jobbsiffra i USA

Stark jobbsiffra i USA

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 195.000 personer i juni. Arbetslösheten var 7,6 procent, jämfört med oreviderade 7,6 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 165.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 7,5 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

I maj steg sysselsättningen med reviderade 195.000 (+175.000). April-siffran reviderades samtidigt till +199.000 (+149.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 202.000 personer i juni, väntat var +175.000. I maj steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 207.000 personer (+178.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,4 procent i juni. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I maj steg den genomsnittliga timlönen reviderade 0,1 procent (+-0,0).

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,5 timmar per vecka i april (34,5 i april). Analytikerna väntade 34,5 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom industrin sjönk 6.000, jämfört med förväntningarna om en oförändrad sysselsättning. Månaden före minskade sysselsättningen i industrin med reviderade 7.000 personer (-8.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 194.000 personer, i detaljhandeln ökade sysselsättningen med 37.000 personer.

Byggindustrin noterade en ökad sysselsättning med 13.000 personer i maj jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda minskade med 7.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften ökade med 177.000 personer i juni, till 155,835 miljoner. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen ökade med 160.000 personer, efter en uppgång med 319.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,5 procent, jämfört med 63,4 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete sjönk till 18,357 miljoner jämfört med 18,472 miljoner månaden före. Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 58,7 procent, jämfört med 58,6 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto