Home > Stark vändning för IFO-indexet

Stark vändning för IFO-indexet

IFO-enkäten i Tyskland är en av de enkäter som flest håller ett vakande öga på då det visar hur det går för den största ekonomin i Euro-området. Ofta indikerar den hur den ekonomiska utvecklingen går i hela Euro-området, med omedelbara effekter på den gemensamma valutan, euron.

Idag visade IFO att affärsklimatindexet steg skarpt. Mer specifikt visade indexet dess starkaste ökning någonsin, vilket leder till förhoppningar om att det värsta som pandemin orsakat ligger bakom oss.

Detaljer från IFO-enkäten i juni 2020

IFO är ett sammanlagt index baserat på enkäter av företagsledare inom tillverkning, konstruktion och tjänster men även inom detaljhandeln och av grossister. Observera skillnaden mellan detta och PMI-rapporten som framförallt fokuserar på tillverkning och tjänster.

Företag i byggsektorn registrerade mindre pessimistiska förväntningar, vilket lyfter affärsklimatet. Utvärderingen av det nuvarande läget förbättrades även i tjänstesektorn medan klimatet för tillverkningsindustrin steg kraftigt i juni. Handeln är mindre pessimistisk än grossisterna, men även här såg vi allmänna förbättringar.

Affärsklimatindexet nådde 86,2 i juni, vilket är en stark ökning från 79,7 i maj. Denna ökning är viktig då urvalet i enkäten är så stort. Cirka 9 000 företag över hela Tyskland bad respondenter att betygsätta affärsförutsättningar- och förväntningar för den kommande 6-månadersperioden.

Rapporten är en ledande indikator för ekonomisk hälsa i Euro-områdets största ekonomi och har en stor marknadspåverkan. Detta är specifikt viktigt nu under pandemin då det finns en stor osäkerhet, både bland företag och bland konsumenter.

Företagsledarna ombads att beskriva sin nuvarande situation och välja ett av tre alternativ – bra, tillfredsställande eller dålig.

När det kommer till framtidsutsikter fick de välja mellan tre alternativ – fördelaktiga, oförändrade eller ofördelaktiga. Resultatet presenteras i form av ett snitt av svaren med snittet från 2015 som bas för jämförelse.

Rapporten ger en mer optimistisk vy över det tyska affärsklimatet. Tillsammans med den skarpa återhämtning som PMI:erna för Euro-området visade under gårdagen antyder detta en stark BPN-tillväxt under perioden vi har framför oss.

Investerare bör dock vara medvetna om att både IFO och PMI troligtvis inte korrelerar med GDP för tillfället på grund av restriktioner i samhället. Ökningarna är ändå uppmuntrande.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.