Home > Stark vändning för PMI för brittisk tillverkning

Stark vändning för PMI för brittisk tillverkning

Den brittiska tillverkningssektorn har åstadkommit en stark vändning då ekonomin öppnades upp igen efter nedstängningen. Sentiment steg till en 28 månader hög notering, medan även inhemska nya beställningar steg.

En stark förbättring i sektorn sågs i juli då output steg till 32 månaders hög notering tack vare en stark ökning av nya beställningar. Faktum är att nya beställningar i sektorn steg i den snabbaste takten sedan 2018 – ett uppmuntrande tecken för resten av året.

Detaljer från PMI-rapport för brittisk tillverkning

Det tredje kvartalet inleddes starkt för tillverkningssektorn i Storbritannien då inhemsk efterfrågan steg. Detta överskuggades dock av att exporten föll för 9:e månaden i rad.

Vändningen tillbaka till över 50 innebär att sektorn nu befinner sig i tillväxt igen – ett bra tecken för ekonomisk återhämtning. Frågan framöver blir ifall denna tillväxt är hållbar eller om det blir en brokig väg framöver.

Förtroende steg till nivåer som vi inte sett sedan 2018. Över 60% av företagen förväntar sig att produktionen blir högre ett år framåt, och endast 12% av företagen tror på en sammandragning. Detta är viktiga aspekter att ha i åtanke med tanke på Brexit-förhandlingarna och deadlinen i december som nu ligger runt hörnet.

Den positiva rapporten över brittisk tillverkning lyckades inte få det brittiska pundet att stiga. Faktum är att GBPUSD, det viktigaste valutaparet, sjönk under 1,31 efter nyheterna och hotar nu att falla under 1,30.

Detta är dock mer av en taktisk manöver snarare än en reaktion på ekonomisk data. Idag är den första handelsdagen för månaden, vilket innebär att investerare bokför sina vinster efter den enastående ökningen förra månaden.

1,30-nivån är viktig för GBPUSD-paret. Då paret lyckades återvända till nivåerna innan coronavirus-krisen satte igång sent i mars bör 1,30-nivån fungera som stöd. De som köper innan Bank of Englands utlåtande på torsdagen kommer antagligen ha ett mål för sina köp som går bortom NFP-rapporten på fredagen.

Den brittiska PMI-rapporten för tillverkning visar att vägen vi har framför oss är lång och brokig. Precis som under andra lågkonjunkturer är det en ojämn väg mot återhämtning där olika ekonomiska sektorer tar olika lång tid på sig. Det är därför viktigt att se flera månader i rad av tillväxt innan man kan säga att det värsta ligger bakom oss.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto