Home > Starka tyska statistiksiffror, men PMI indexet pekar på lägre tillväxt i EU

Starka tyska statistiksiffror, men PMI indexet pekar på lägre tillväxt i EU

Gårdagens statistik från Tyskland var på den positiva sidan, men en besvikelse var PMI indexet från Europa som pekar på en recession i euroområdet.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up down down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3860 1.6165 79.00 0.9770 1.0050 0.8770
1.3610 1.5850 77.85 0.9310 0.9925 0.8670
1.3480 1.5690 77.50 0.9235 0.9860 0.8615
Stöd 1.3320 1.5580 76.55 0.9080 0.9660 0.8520
1.3145 1.5325 75.56 0.8920 0.9540 0.8485
1.2870 1.5270 0.8760 0.9385 0.8355

Ekonominyheter

USD – Trenden i amerikansk statistik pekar uppåt

Blandad amerikansk statistik släpptes på onsdagen som målade upp en varierad bild av den amerikanska ekonomin. BNP-siffror från tredje kvartalet reviderades ned på 2,0 % från 2,5 %. Dessutom föll orderingången för amerikanska kapitalvaror med -0,7 %, även om siffran var över konsensus prognoserna för en minskning med -1,1 %. Den underliggande orderingången för kapitalvaror var väl över prognosen, med en ökning på 0,7 % på en förväntad ökning med endast 1, 3 %. Medan de reviderade BNP-siffrorna är en besvikelse, börjar den amerikanska ekonomin visa tecken på en återhämtning. Den underliggande orderingången för varaktiga varor har klättrat 6,9 % jämfört med föregående år.

Personliga inkomster var också upp med 0,4 % på förväntningar om 0,3 %, medan de personliga utgifterna ökade med 0,1 % på prognoser för en 0,3 % uppgång. Nedgången i utgifterna föreslår att konsumenternas bidrag för det fjärde kvartalets BNP troligen kommer att bli mindre än tidigare bedömningar.

Trots de blandade ekonomiska siffrorna fortsätter USD att stödjas i en miljö med förhöjd riskaversion. Förbehåll för något genombrott i sprickan mellan Tyskland och Frankrike, kommer USD sannolikt att fortsätta på denna väg.

EUR – Starka tyska statistiksiffror, men PMI indexet pekar på lägre framtida tillväxt i EU

Gårdagens statistik från Tyskland var på den positiva sidan. Tredje kvartalets BNP visade att den tyska ekonomin växer i en respektabel takt av 2,6 % på årsbasis. IFO affärsklimatindex kom in med högre än väntade siffror. Tyvärr har trenden för det europeiska PMI indexet visat att både den tyska och de europeiska ekonomierna mest sannolikt kommer att växa i en långsammare takt under fjärde kvartalet. Med svagare tillväxtförväntningar kommer svaret från ECB sannolikt att vara ytterligare en sänkning 25 räntepunkter av syrräntan i december. Därmed skulle Draghi ha måst lätta på 50 räntepunkter av den åtstramning som Trichet genomfört under första halvåret. Med en annan styrräntesänkning kan euron fortsätta att lida av en kombination av den europeiska skuldkrisen och sjunkande ränteskillnader.

JPY – Valutaparet USD/JPY har börjat karva ut en bas

Styrkan i USD har hjälpt den japanska valutan (JPY) att ta sig från sina låga kurser där greenbacken är den främsta tillflyktsortsvaluta under den europeiska skuldkrisen. Lägre avkastningsgrad på den amerikanska statsskulden kan också tillfälligt ge ett visst stöd för valutaparet USD/JPY. Den tioåriga amerikanska statsobligationen ger för närvarande en avkastningsgrad på 1,88 % och spridningen mellan den amerikanska statsobligationen och dess japanska motsvarighet har sjunkit till endast 0,90 till förmån för den amerikanska.

Valutaparet USD/JPY har börjat karva ut en bas i närheten av 76,80 nivån efter ett misslyckat försök att bryta sig under stödet. På onsdagen rörde sig priset över det initiala motståndet på 77,50 från mitten av oktobers bottennoteringar bara att stöta på ett säljtryck. Skulle den europeiska skuldkrisen fortsätta att hetta upp kan USD stärkas och valutaparet USD/JPY kan komma att stiga till 77,85 från den 9 november höga.

Guld – Konsolidering av spotpriset för guld innan nästa prisåtgärd

Trots den volatilitet som har setts på de finansiella marknaderna har sportpriserna för guld konsoliderats från dess senaste prisnedgångar. Ett baisseartat vimpelmönster har bildats på det dagliga diagrammet med en fallande motståndslinje från 18 november höga och stöd från november låga. Mönstret i diagrammet ska anses som baisseartat med den nuvarande trenden i råvaran som pekar nedåt och den uppmätta prisrörelsen från mönstret tyder på en rörelse av 8,50 dollar. Stöd för råvaran hittar vi vid 20 oktober låga på 1607 dollar per uns.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det finns ett hausseartat kilmönster som har bildats på valutaparet EUR/USD dagliga diagram. Den fallande motståndslinjen är ner från sin oktober höga och stödlinjen faller bort från 1 november låga. Motstånd för valutaparet hittar vi vid 1,3615. Ett brott här och valutaparet EUR/USD kan testa novembers toppar nära 1,3850. Om valutaparet fortsätter sin trend nedåt kan det hitta stöd på den stigande trendlinjen från januari 2010 och oktober 2011 bottenrekord på 1,3270. Valutahandlare kan kanske zooma in på oktobers låga på 1,3145, följt av en djupare dykning mot 2011 låga på 1,2875.

GBP/USD

Efter att ha brutit nedåt från slutet av oktober och mitten av novembers konsolideringsmönster för valutaparet GBP/USD, steg valutaparet tillbaka till föregående stödlinje på 1,5850 bara för att åter vända nedåt. Detta är ett skolexempel på en retracement till ett tidigare känt stöd som nu har förvandlats till ett motstånd. Stöd hittas från den 18 oktober låga på 1,5630 följt av oktober låga på 5270. Motstånd hittar vi i toppen från det tidigare konsolideringsmönstret på 1,6075.

USD/JPY

Den långsamma nedgången i valutaparet USD/JPY tillbaka mot sin historiska bottennotering på 79,60 fortsätter, medan diagrammen visar mycket lite stöd för att förhindra denna pågående prisrörelse. Alla försök att trissa upp valutaparet kan komma stöta på et säljtryck vid 15 november höga på 77,50, följt av den långsiktiga nedåtgående trenden från i juni 2007 höga som kommer in på 79,10.

USD/CHF

Rallyt från slutet av oktober låga fortsätter att samla kraft med valutaparet som närmar sig oktober höga på 0,9310. Både det veckovisa diagrammets och det månatliga diagrammets Stokastiska Slow fortsätter att röra sig högre. Ett brott av 0,9310 kommer att exponera det 20-månaders glidande medelvärdet på 0,9450, följt av februari höga på 0,9770. Stödet kommer från 3 november låga på 0,8760 som sammanfaller med det 100-dagars glidande medelvärdet. Medan det kanske verkar lite extremt, kan valutaparet så småningom rikta in sig på den fallande trendlinjen på topparna från 2003, 2008 och 2010 som kommer in på 1,1200.

Wild Card

EUR/CHF

Valutaparet EUR/CHF har sjunkit till sitt lägsta värde på över tre veckor under den psykologiska nivån på 1,23. Med priset på 1,2250 ligger valutaparet ovanför det betydande stödet från 200-dagars glidande medelvärde samt gapet från måndagen den 7 november. Forex valutahandlare bör notera att om valutaparet EUR/CHF lyckas minska gapet kan det komma att fortsätta mot november låga på 1,2130.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto