Home > Starkt budskap från Lagarde på ECB:s konferens

Starkt budskap från Lagarde på ECB:s konferens

Denna veckas huvudsakliga ekonomiska händelse är ECB:s konferens, ECB Forum on Central Banking. Detta är en virtuell konferens som ersätter den som de anordnar årligen i Sintra i Portugal. Även om den sker online i år spelar konferensen en viktig roll för penningpolitiska utvecklingar för slutet av året.

Dagens policypanel innehåller en diskussion där Christine Lagarde (ECB), Jerome Powell (Fed) och Andrew Bailey (BOE) deltar. Marknaden fick dock redan ut en hel del av gårdagens välkomsttal från Christine Lagarde.

Hon bekräftade direkt ECB:s roll i denna kris, och belyste de scenarier som ECB överväger angående ett verksamt COVID-19-vaccin inom en snar framtid. Fram tills det att detta faktiskt händer är dock ECB redo att leverera fler lättnader under mötet i december.

ECB har redan förbundit sig – vad mer lade Lagarde till?

Under ECB-mötet i oktober valde ECB att i princip binda sig till att agera under kommande möte. Det var för tidigt för centralbanken att agera i oktober då det fanns en osäkerhet kring nya restriktioner i Europa, och det amerikanska presidentvalet innebar en annan riskfaktor.

Gårdagens välkomsttal innebar mer tydlighet om vad vi kan förvänta oss i december från ECB. Först och främst gjorde Lagarde det tydligt att ECB inte kommer sänka inlåningsfaciliteten till negativa territorier. Vissa ekonomer förväntade sig en ytterligare sänkning av inlåningsfaciliteten, men ECB anser troligtvis att de inte ser några fördelar med det då räntan har varit så låg under flera år nu.

För det andra antydde Lagarde vad ECB troligtvis kommer göra. Återigen handlar det om TLTRO:er (Targeted Long-Term Refinancing Operations) som antagligen får mer gynnsamma villkor och längre mognad. Deras PEPP-program kommer troligtvis utökas till 2022, och eventuellt kommer frekvensen av inköp ökas. Även deras andra program, APP, kommer utökas nästa år.

Det traders måste lära sig från gårdagens tal är att ECB, som andra centralbanker i världen, föredrar kvantitativa lättnader framför rena räntesänkningar. När räntan når noll måste man börja prata om negativa räntor. Genom att aggressivt utöka program för kvantitativa lättnader hoppas ECB att de kan få ned avkastningen på kurvan, stötta bankerna, och i slutändan den övergripande ekonomin.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto