Home > Stigande avkastning sätter press på Fed

Stigande avkastning sätter press på Fed

Förra onsdagen höll den amerikanska centralbanken (Fed) sitt FOMC-möte och levererade sin ekonomiska prognos för den kommande perioden. Budskapet från Fed var att de skulle behålla sin penningpolitik lättad, på grund av den extrema osäkerhet som orsakats av pandemin.

Inför mötet pressades Fed av finansiella marknader på grund av den stigande obligationsräntan. Avkastningen på fleråriga obligationer steg efter en ökad optimism och bättre förtroende bland konsumenter. Till följd av det stramas de finansiella förhållandena åt, mot Fed:s önskan.

Fed hade därmed ett nästintill omöjligt uppdrag – hur signalerar man att man behåller lättnaderna trots att den ekonomiska optimismen ökar?

Hur man kan förstå realräntor

För investerare är realräntan i USA viktig för att kunna tolka hur ekonomin presterar. De globala konsekvenserna av stigande eller fallande obligationsräntor i USA är att obligationsmarknaden blir den viktigaste marknaden att bevaka.

Att handla på obligationsmarknaden passar ofta inte privata investerare. Detta är en dyr marknad som saknar likviditet. Förflyttningarna på obligationsmarknaden leder dock till skarpa reaktioner på valutamarknaden, och även på finansiella tillgångar.

Obligationer har ett pris när de utfärdas, och de har också en avkastning. Avkastningen visar hur mycket obligationen betalar utöver den principiella summan. Ju högre avkastning desto mer attraktiv blir obligationen.

Avkastning har en motsatt relation med priset på en obligation. Under lågkonjunkturer söker sig investerare ofta till obligationer i och med den osäkerhet som råder. Till följd av det faller avkastningen när priserna på obligationer stiger.

Motsatsen händer när ekonomin återhämtar sig. Investerare är villiga att lägga sina pengar i mer riskabla tillgångar, och lämnar därmed obligationsmarknaden. Detta leder till högre avkastning då förtroendet ökar, men även till mer åtstramande finansiella villkor.

Då amerikansk avkastning är riktvärdet för hela världen kan en stigning eller minskning leda till en liknande reaktion från avkastning på andra marknader. Exempelvis var den europeiska centralbanken (ECB) och den australiska centralbanken (RBA) tvungna att reagera på den stigande avkastningen i Europa och Australien som nu importeras från amerikanska marknader.

Det viktiga framöver blir att se hur mycket högre Fed låter avkastningen stiga. Vilken nivå är det egentligen som avkastningen kan nå innan Fed säger ifrån?

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto