Home > Stödköp skapar tillväxt, inte inflation

Stödköp skapar tillväxt, inte inflation

Det sa John Williams, Fed-chef i San Francisco, på fredagen enligt Bloomberg News. Han är röstande i FOMC i år.

”Våra policyåtgärder har önskad effekt. Vi har stora möjligheter att använda penningpolitiska åtgärder för att stimulera ekonomin utan att trycka upp priserna för mycket”, sade han.

Vidare sade John Williams att oron över att köpen ska skapa en okontrollerbar inflation är grundlös.

”Oron över att obligationsköpen ska utlösa en inflationsvåg är obefogad. Prisökningarna hålls tillbaka av den ökade arbetslösheten och det faktum att ekonomin för tillfället inte går för fullt”, sade han.

Enligt John Williams kommer arbetslösheten att förbli högre än 7 procent åtminstone till slutet av 2014 och inflationen kommer att ligga oförändrad på knappt 2 procent de kommande åren.

Han sade att arbetsmarknadsrapporten på fredagen var ”mer av samma sak som vi sett”, och att arbetsmarknaden inte förbättrats tillräckligt mycket för att de ska upphöra med köpen av bolånepapper, MBS:er. Federal Reserve bör istället fortsätta med MBS-köpen in på nästa år och även fortsätta med köp av statsobligationer.

”Jag har inte sett den typ av förbättringar i förhållandena på arbetsmarknaden som skulle tala för ett slut på MBS-köpen”, sade han.

Han hänvisade till Fed-uttalandet om att köpen ska vara kvar tills det finns bevis för en ”uthållig, betydande” förbättring på arbetsmarknaden, som en takt i ökad sysselsättning på mer än 200.000 jobb per månad, sade han.

”Om man talar om 200.000 eller 190.000 eller den typen av saker, så är det inte en tillräcklig förbättring. Jag skulle vilja se en mätbar nedgång i arbetslöshetsnivån och en betydande, uthållig, takt klart över 200.000 jobb per månad för sysselsättningen, och samstämmighet bland en rad av indikatorer. Inte en som är stark, utan att alla pekar i samma riktning”, sade han.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto