Home > STOPP och läs detta om du vill förlora mindre pengar på marknaden

STOPP och läs detta om du vill förlora mindre pengar på marknaden

En stopporder kan användas för att inte bara begränsa en förlust men också för att låsa in vinster, och en släpande stopporder kan vara vägen mot framgång. 

En stopporder är en av de order-typer som erbjuds av de flesta om inte alla nätmäklare. I motsats till vad många tror behöver inte en stopporder begränsas till att stoppa en förlust. Som ett sätt att stoppa en förlust och i slutändan säkra en vinst är en stopporder en av de viktigaste verktygen i investerarens verktygslåda.

Vad är en stopp-order?

En vanlig stopporder (även känd som en stop-loss-order) kan kopplas till en öppen "lång" handel, för att stänga handeln automatiskt om tillgångens pris faller till en viss nivå. Tanken är att säkra en liten förlust innan det blir en stor förlust. En stopporder som är knuten till en lönsam position kan ställas in på en nivå som låser in en del av den intjänade vinsten.

En släpande stopporder kan ställas in på ett visst avstånd under det aktuella priset, och ökar i takt med ett stigande pris – som en spärr – för att säkra en lägre förlust eller mer vinst när positionen blir mer lönsam.

En garanterad stopporder verkställer alltid vid den angivna prisnivån medan en icke-garanterad stopporder inte definitivt kommer att göra det, men detta behöver inte vara ett problem på en likvid marknad.

En stopporder kan också bifogas en ”blankad position” som tjänar på när ett pris sjunker. I det fallet skulle stoppordern placeras ovanför snarare än under det nuvarande priset, så här:

Stop order on a short trade (source: IG.com)

Ska man använda en stopp-order just nu?

Här är ett verkligt exempel från en stopporder. Det handlade om en position på Volatility Index, men det här spelar egentligen ingen roll för exemplet.

Strax efter att handeln öppnades till priset 19,24 (1), sattes en skyddande stopporder strax under den nivå på vilken priset hade funnit stöd (2). Om denna stödnivå någonsin bryts skulle stoppordern stänga handeln med en hanterbar förlust innan det blev en oöverskådlig förlust. När handeln väl gick över till vinst justerades stoppnivån till nivån som visas vid (3), vilket innebar att 56 pund av den upplupna vinsten på 154 pund från och med nu var säkrad.

En stopporder vid handel av volatilitetsindexet (Källa: IG.com)

Observera att detta demonstrerar en manuellt släpande stopporder; ”en släpande stopporder” hade uppnått samma automatiskt.

En prisprognos för en stopporder

Poängen med en stopporder är att stänga en position när priset faller till en angiven nivå eller att stänga en blankad position när priset stiger till en angiven nivå.

Var kan man använda en stopporder idag?

De flesta, om inte alla nätmäklare låter dig använda en stopporder, inklusive dessa två mäklare:

eToro

eToro är en av världens ledande handelsplattformar som erbjuder courtage och avgifter som är bland branschens lägsta. Deras sociala handelsfunktion som kopierar andras handel är ett perfekt val för dig som ska sätta igång med investeringar.

Registrera dig med eToro direkt

Webull

Registrera dig med Webull direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto