Home > Stor ökning i antalet bankinsättningar under 2020

Stor ökning i antalet bankinsättningar under 2020

Ekonomiteori har lärt oss att affärscykler går från lågkonjunktur till högkonjunktur och vise versa. Studier har visat vad företag och människor oftast gör i sådana fall – hur investeringar görs, hur inflationen påverkar priserna, hur beslut angående långsiktiga investeringar görs och så vidare.

Investerare som använder sig av makroekonomi för att identifiera var en ekonomi befinner sig relaterat till affärscykeln och vad det är som pekar mot nästa fas i cykeln.

För att göra detta studerar man kommande ekonomiska händelser och tittar specifikt noggrant på ledande och sammanfallande indikatorer snarare än eftersläpande.

Besparingsgrad är inte en ledande ekonomisk indikator. Istället fungerar den som en bekräftelse på var ekonomin befinner sig i affärscykeln – ju högre besparingsgrad desto mer kan vi vara säkra på att vi befinner oss i en lågkonjunktur.

Den årliga förändringen i bankinsättningar i USA växte till över 2 miljarder dollar under 2020 hittills, vilket är den högsta siffran på över fyra årtionden. Faktum är att dessa siffror är betydligt högre än all annan data från 1974 till idag.

Större lågkonjunktur än förväntat

En sådan hög besparingsgrad innebär extrema utmaningar för ekonomin. Utöver faktumet att det visar på hur stor lågkonjunkturen är (genom att jämföra rådande besparingsgrad med den under 2008-2009) visar det även på ett skrämmande faktum – konsumenter väljer just nu att inte konsumera.

I ekonomiska termer representerar det hur stor del av människors inkomster som konsumenter föredrar att spara snarare än att just nu spendera. Men varför väljer man att spara mer pengar?

Osäkerhet är det huvudsakliga svaret. Osäkerhet om jobbstabilitet, möjligheten att hitta ett nytt jobb om man blir av med jobbet eller längden av den ekonomiska lågkonjunkturen. Vad händer om ekonomin går in i en depression?

Detta händer inte bara i USA. En av de huvudsakliga skillnaderna mellan denna lågkonjunktur och tidigare är att det denna gång påverkar alla ekonomier i världen. Exempelvis påverkade finanskrisen 2008-2009 framförallt USA och Europa än exempelvis Australien och Singapore. Därför kunde investerare helt enkelt flytta sina medel till andra sidan världen för att hitta ekonomier som befann sig i en mer gynnsam position i affärscykeln.

Men detta fungerar inte denna gång. Data från Euro-området visar även att bostadssparandet befinner sig på sina högsta nivåer på minst två årtionden.

Vägen mot ekonomisk återhämtning är full av osäkerhet. Med tanke på hur besparingsgraden just nu ser ut kan det nu vara så att vi är på väg mot en depression, snarare än tecken på ekonomisk återhämtning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto