Home > Stora Enso omprövar plan om bruk för kemisk massa i Kina.

Stora Enso omprövar plan om bruk för kemisk massa i Kina.

Stora Enso har beslutat att inte gå vidare med planen på att bygga ett bruk förkemisk massa i Beihai i Kina. Det definitiva beslutet ligger fortfarande hos Stora Ensos styrelse.

Stora Enso har tidigare meddelat att bolaget överväger att bygga ett bruk för kemisk massa vid anläggningen i Beihai när konsumentkartongmaskinen driftsatts. Bolaget har dock nu inlett en process med den regionala ledningen i Guangxi i syfte att återkalla den del av investeringstillståndet som gäller byggandet av ett massabruk för kemisk lövvedsmassa.

Tillgång och efterfrågan har påverkats av nya investeringar i produktion av lövvedsmassa och detta tillsammans med att råvarukostnaden för det planerade massabruket blir för högt, ligger bakom beslutet.

”Ett lönsammare alternativ för oss är därför att köpa kemisk massa till Beihai-bruket på marknaden eller använda våra egna nuvarande tillgångar av lövvedsmassa”, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Beslutet kommer inte att påverka Stora Ensos verksamhet vid Beihai-anläggningen, som i dag omfattar en konsumentkartongmaskin med årlig kapacitet på 450.000 ton, en enhet för extrusionsbeläggning med polyetylen (PE) och en produktionsenhet för BCTMP (Bleached Chemical Thermo Mechanical Pulp). Stora Ensos nuvarande investeringstillstånd gäller även en andra kartongmaskin vid anläggningen i Beihai, men den har det ännu inte fattats något beslut om.

Som en följd av den ändrade inriktningen skulle Stora Enso minska den skogsmarksareal man arrenderar i Guangxiregionen. Hur stor minskningen av fiberbasen kommer att bli och när den kommer att genomföras kommer att beslutas senare. Koncernen kommer att behålla delar av plantagerna för att förse BTCMP-tillverkningen med råvara. Stora Enso arrenderar i dag ungefär 84.000 hektar skogsmark i regionen.

Stora Enso omprövar plan om bruk för kemisk massa i Kina.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto