Home > Storbritanniens centralbank antyder om negativa räntor

Storbritanniens centralbank antyder om negativa räntor

En dag efter FOMC-mötet (Federal Open Market Committee) var det Storbritanniens centralbanks tur att besluta om räntenivåer och penningpolitik. Centralbanken beslutade inte om några förändringar, men marknadsdeltagare överraskades av att höra att centralbanken aktivt studerar negativa räntor.

Detta är andra gången som BOE antyder att de kan besluta om negativ ränta. Den första gången de gjorde det reagerade det brittiska pundet (GBP) starkt, men bara under kort tid. Gårdagens reaktion var blandad. Efter att först ha sjunkit återhämtade sig GBP senare, och i vissa fall ökade valutan även under dagen.

Storbritanniens inflationsrapport

Det BOE gjorde har ett namn i finansvärlden, nämligen så kallade ”trial balloons”. Varje gång en centralbank vill se den potentiella effekten av en ny eller okonventionell penningpolitik använder de så kallade ”ballonger”. Först sker detta i form av att centralbanken endast nämner en viss avsikt. Oftast sker denna första kommunikation vid ett lågprofilerat event, exempelvis i ett tal eller i en intervju, helt enkelt något som inte har en direkt koppling till det huvudsakliga penningpolitiska eventet.

Nästa steg är att nämna avsikten i en officiell penningpolitisk rapport. Det sista steget i processen är implementering. Hittills har BOE följt detta mönster. Med andra ord hade det varit överraskande om centralbanken inte väljer att anamma negativa räntor i en nära framtid.

Igår beslutade BOE att inte förändra sin penningpolitik och följde därmed andra stora centralbanker, exempelvis Fed, ECB och RBA. Med andra ord använder sig dessa centralbanker av en vänta-och-se-metod.

Deras nuvarande ränta ligger lite över noll på 0,1%, vilket även är ackompanjerat av kvantitativa lättnader på 745 miljarder GBP. Inflationen i Storbritannien sitter just nu på 0,2%, vilket är långt under målet på 2%. Detta är den huvudsakliga anledningen till centralbankens budskap om att de studerar negativa räntor.

Om inflationen fortsätter att röra sig bort från målet måste ordförande skicka en rapport till premiärministern med en förklaring med vad det är som sker. Denna inflationsrapport ger marknaden en möjlighet att ta reda på mer om centralbankens tankar efter ett möte då de inte förändrade sin penningpolitik.

Gårdagens rapport innehöll en dyster prognos för både inflationen och för den brittiska ekonomin. Om vi dessutom adderar osäkerheten rådande Brexit är det lätt att förstå varför BOE är redo att fatta ett kontroversiellt beslut, nämligen att anamma negativ ränta.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto