Home > Storbritanniens GDP visar på ekonomisk nedgång

Storbritanniens GDP visar på ekonomisk nedgång

Storbritanniens första kvartalsrapport för GDP släpptes tidigare idag, och den avslöjade hur bräcklig en av de största ekonomierna i Europa just nu är. Den återspeglar även de första tre månaderna av detta år och visar inte stora delar av påverkan från COVID-19.

När man jämför med finanskrisen 2008 är dagens pressmeddelande ännu mer skrämmande om man jämför kvartal per kvartal. Detta får det att framstå som otänkbart att Storbritannien kommer få uppleva en V-formad återhämtning i den närmaste framtiden, framförallt med tanke på de utmaningar de har framför sig.

Landet inledde 2020 i dålig dager. Den långa Brexit-processen, och framförallt hur allt fler företag började lämna landet, påverkade starkt landets ekonomiska resultat.

Det värsta ligger framför dem

Som vanligt med denna typ av data bör man vara försiktig när man tolkar den. GDP är en eftersläpande indikator och visar ekonomiskt resultat i Storbritannien under årets första tre månader. Samtidigt, om man tittar tillbaka i tiden, visar det hur beroende den brittiska ekonomien har varit av den globala leveranskedjan och handel.

De första tecknen på pandemin började när den globala leveranskedjan bröts. Effekterna från den kinesiska regeringens åtgärder började påverka import och export då leveranser försenades. Ekonomin, till följd av detta, började givetvis lida.

Men samtidigt bör det sägas att dessa uppgifter faktiskt ser bättre ut än förväntat. Många förväntade sig att GDP skulle hamna på -2,6%, vilket innebär att en nedgång på -2% ses som ett positivt resultat. Detta fall är dock lika stort som under finanskrisens värsta noteringar. Och det andra kvartalet kommer bli ännu värre av ett par anledningar.

För det första har april och maj inneburit total nedstängning av den brittiska ekonomin. Företag överlever knappt med hjälp av bidrag från staten, och vården kämpar dag och natt för att kontrollera spridningen av viruset.

För det andra har andra europeiska partners även dem stängt ned sin ekonomi. Ingen turism, inga affärsresor, ingen export eller import – landet står still, blockerat av Coronavirus-krisen.

Det går att argumentera för att detta bara är siffror som skapats av en extern chock. När påverkan försvinner kanske ekonomin återgår till som den var innan krisen. Medan detta kanske är sant är det snarare troligtvis så att den upplevda ekonomiska skada som skett, när världen inte vet när krisen kommer ta slut, troligtvis kommer finnas med oss längre än vad många till en början förutspådde.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto