Home > Strategier och tankar inför kommande marknadslägen

Strategier och tankar inför kommande marknadslägen

Detta kan ses som ett resultat av ökande spänningar i vårt ohållbara  finansiella system som kräver en ständigt ökande skuldsättningsgrad för sin egen ränktekostandsförsörjning då både pengar skapade av centralbanker och krediter skapade av banker kommer med ränta på första kronan.

Det är ohållbart i längden, och vi är snart där. Till slut så faller hela systemet på grund av en för stor skuldbörda. Detta hade redan hänt om inte centralbanker frenetiskt hade hållit uppe prisnivån och tryckt pengar genom att köpa upp  tillgångar sedan 2008, allt för att hålla uppe insolventa banker. Om du eller jag ställer in betalningarna är det ingen som räddar oss. Det är som leken hela havet stormar fast på riktigt. Stolarna har redan försvunnit för Grekland och Spanien och nu håller Italiens på att plockas bort, och tillslut är det vår tur.

Detta agerande är väldigt likt det som skedde under depressionen I USA på 1930-talet. På den tiden hade den finanseliten inte kontroll över valutan då den var kopplad till guld så istället tvingades bönder förstöra sina skördar och butiker hålla artificiellt höga priser, allt för att stävja deflationen.  I allt detta är det som vanligt vanligt folk som drar den största nitlotten.  I takt med att pengar blir allt färre i förhållande till skulderna tvingas folk sälja allt som har ett värde för att ha råd med nödvändigheter och kunna betala sina räkningar. Det är denan trend vi har sett på aktiemarknaden nu.

De bolag som har gått bäst under den senaste uppgången har hört till den icke-producerande och parasitära delen av ekonomin; Banker. Fastighetsbolag och matproducenter har också utvecklats bra; folk måste ju bo och äta. De bolag som har utvecklats sämst är de som producerar icke-nödvändigheter, som  till exempel guldproducenter eller stålbolag.

Så i varje börsuppgång som kommer kan det vara en idé att ha koll på dessa aktieslag. Vid en eventuell nedgång är de bolag man bör hålla extra noga uppsikt på de som producerar konsumtionsvaror eller material till den riktiga ekonomin, vilken är den biten av ekonomin som kommer dräneras på den fiktiva ekonomins bekostnad.

Denna trend kommer bara att öka ju längre tiden går då bankerna ju inte får går i konkurs och penningmängden inte får sjunka. Allt du behöver kommer stiga i pris. Det du inte behöver kommer att falla i pris, ända tills tillräckligt med människor inser att kejsaren inte har några kläder och systemet kraschar för gott. Kapitalismen ska ju egentligen fungera på så sätt att de som har varit smarta och sparat för svårare tider kommer och tar över efter de som misskött sig. Det var å andra sidan länge sedan vi hade kapitalism. Istället har vi ett parasitärt skuldslavssystem som suger märgen ur den riktiga ekonomin. Snart finns det å andra sidan inte mycket kvar att suga ut.

OMXS30 Daily Chart (Öppna i TP Trader)
OMXS30 Daily Chart (Öppna i TP Trader)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto