Home > Strid väntas om förslag om gemensam bolagsskatt inom EU.

Strid väntas om förslag om gemensam bolagsskatt inom EU.

Den svåraste frågan att lösa i skapandet av en gemensam bolagsskattebas i EU väntas bli hur skatteintäkterna ska fördelas till varje EU-land.

Det uppgav källor i kommissionen på onsdagen. På tisdagen lade kommissionen fram en ny version av sitt förslag om en gemensam skattebas för företag.

Fördelningen av ett multinationellt företags skatteintäkter ska ske med utgångspunkt från tre faktorer, enligt kommissionens förslag: tillgångar i varje EU-land, anställda per EU-land och försäljning per EU-land.

Men hur stor vikt som läggs vid varje faktor blir en förhandlingsfråga för EU:s finansministrar.

Förslaget ska vara obligatoriskt för multinationella företag med global omsättning över 750 miljoner euro per år. Mindre företag kan välja att använda systemet.

Förslaget om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) är mycket omfattande och kommissionen föreslår att den genomförs i två steg.

I ett första steg ska skattebasen göras gemensam, med gemensamma regler för beskattningsbara inkomster, avskrivningar av olika tillgångar och avdragsmöjligheter för olika utgifter.

Varje EU-land ska dock fortsätta sätta sin egen nivå på bolagsskatten.

Stora ekonomiska fördelar finns redan i detta steg, ansåg kommissionen.

I ett andra steg ska skattebasen konsolideras. Detta steg anses vara mer komplicerat. Företagsgrupper ska lägga ihop alla vinster och förluster i olika EU-länder till en nettosiffra.

Sedan fördelas den beskattningsbara vinsten mellan de EU-länder där företagsgruppen har verksamhet enligt företagets egen fördelningsnyckel, baserad på de tre faktorerna.

En stor fördel för företagsgruppen är att man bara behöver ha att göra med en enda skattemyndighet och lämna in en enda deklaration.

Enligt kommissionen är en stor fördel att skatteundandragande försvåras. Systemet neutraliserar de vanligaste verktygen, som internprissättning, koncerninterna lån och skattelättnader givna till enskilda bolag genom förhandsbesked.

Sådana kryphål finns dock kvar mot länder utanför EU och måste åtgärdas med andra medel, sade källor i kommissionen.

Kommissionen räknar med att skattereformen ska vara neutral för intäkterna. Dock blir det höjd skatt för stora multinationella företag som nu lyckas betala mycket lite skatt eller ingen skatt alls genom att flytta vinster till EU-länder som ger stora skattelättnader.

Samtidigt väntas skattereformen vara positiv för tillväxten eftersom investeringar ges en fördelaktig behandling.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto