Home > Svag tysk rapport fick EUR att vända till baisse

Svag tysk rapport fick EUR att vända till baisse

Ett sämre än väntat tyskt IFO affärsklimatindex igår resulterade i ökad riskaversionen bland investerare, vilket fick EUR att utvidga sin senaste baisseartade trend. Nyheten tyngde även råvarusektorn, inklusive råoljan som föll under hela dagen. I dag väntas flera nyheter ha potential att generera volatilitet på marknaden. Valutahandlare kommer att vilja uppmärksamma ett tal från ECB:s ordförande Draghi 13:00 GMT, följt av det amerikanska CB konsumentförtroendeindexet 14:00 GMT. Eventuella positiva kommentarer från Draghi skulle kunna hjälpa EUR att återta gårdagens nedgångar, medan en bättre än väntad konsumentförtroendesiffra kan ge stöd åt valutaparet USD/JPY.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up down down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3002 1.6308 78.92 0.9481 1.0528 0.8056
1.2953 1.6262 78.46 0.9433 1.0479 0.8007
1.2925 1.6234 78.17 0.9404 1.0448 0.7978
Stöd 1.2876 1.6189 77.68 0.9356 1.0400 0.7929
1.2847 1.6161 77.40 0.9327 1.0369 0.7899
1.2799 1.6115 76.93 0.9279 1.0320 0.7850

Ekonominyheter

USD – Investerare inväntar det amerikanska konsumentförtroendeindexet

USD apprecierade mot flera av dess viktigaste valutarivaler igår, efter sämre än väntade nyheter från Tyskland vilket fick investerare att flytta sina pengar till den mer säkra tillflyktsortsvalutan USD. Valutaparet GBP/USD föll med nästan 60 punkter under den europeiska handeln för att så småningom nå så lågt som 1,6181, innan det rekylerade tillbaka till 1,6195 nivån. Mot CHF lyckades USD appreciera med mer än 50 punkter för att handlas så högt som 0,9390. En liten korrigering nedåt tog valutaparet USD/CHF till 0,9375 nivån vid kvällshandeln.

Huvudnyheten från USA i dag kommer sannolikt att vara CB konsumentförtroendeindexet, som släpps klockan 14:00 GMT. Enligt analytikers prognoser väntas resultatet komma in på 62,9, något bättre än förra månadens resultat på 60,6. Bättre än väntade nyheter kan hjälpa USD att återta en del av sina senaste nedgångar mot JPY och utvidga gårdagens uppgångar mot AUD och CHF. Samtidigt bör valutahandlare ha i åtanke att om dagens indikator kommer in under den prognostiserade nivån, kan USD se nedgångar under eftermiddagens handel.

EUR – Tal från Draghi kan leda till volatilitet i EUR

EUR såg nedåtgående rörelser mot nästan alla dess viktigaste valutarivaler efter ett sämre än väntat tyskt IFO affärsklimatindex vilket ledde till tvivel om euroområdets förmåga att återhämta sig från sin skuldkris. Valutaparet EUR/USD föll med 65 punkter efter att nyheten släppts för att under en kort stund handlas under den psykologiskt betydelsefulla nivån på 1,2900. Vid eftermiddagens handel hade paret stabiliserats på 1,2910. Mot GBP föll EUR med nästan 30 punkter för att nå ett två veckors lägsta på 0,7953. En liten korrigering uppåt tog EUR tillbaka upp till 0,7969 på eftermiddagen.

I dag kommer allas blickar vara riktade på ett tal från ECB:s ordförande Draghi, som planeras äga rum kl 13:00 GMT. Förutom den nedslående tyska rapporten igår, tyngdes EUR också av osäkerheten kring skuldsättningen i Spanien och Grekland. Skulle Draghi ge uttryck för optimism i dag när det gäller euroområdets ekonomiska återhämtning, kan EUR återta en del av gårdagens nedgångar.

Guld – Priset på guld hade en blygsam återhämtning

Efter att ha fallit med mer än 13 dollar per uns när marknaderna öppnade för veckan, lyckades guldpriset iscensätta en viss återhämtning under europeiska handeln igår. Den ädla metallen handlades så lågt som 1 755,38 dollar per uns under morgonens handel, innan råvaran rekylerade tillbaka till 1763 dollar nivån, vilket var långt under förra fredagens 6 ½ månaders högsta på 1787 dollar per uns.

I dag kommer investerare i guld vilja uppmärksamma talet från ECB:s ordförande Draghi 13:00 GMT. Om han slår an en optimistisk ton för euroområdets utsikter om en ekonomisk återhämtning, kan risktagande understödja en rekyl i priset på guld och återta en del av gårdagens nedgångar.

Råolja – Råoljepriset började veckan i moll

Priset på råolja föll igen när marknaderna öppnade för veckan igår, där riskaversion fick investerare att överge högre avkastningstillgångar. Analytiker tillskrev den baisseartade rörelsen till rapporten från euroområdet. Råoljepriset föll med mer än 1 dollar per fat under den europeiska handeln för att så småningom nå 91,00 dollar per fat.

När det gäller dagens handel kommer investerare i råolja vilja uppmärksamma det amerikanska konsumentförtroendeindexet. Bättre än väntade data kan leda till spekulationer om att efterfrågan på olja i USA kommer att stiga, vilket kan leda till att råoljepriset återtar en del av sina senaste nedgångar under eftermiddagens handel.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Ett baisseartat kors på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska visar att detta par kan få se en korrigering nedåt den närmaste tiden. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Öppnande av korta positioneringar kan vara ett klokt val för detta par.

GBP/USD

Det dagliga diagrammets RSI har passerat in det överköpta territoriet, vilket signalerar en eventuell korrigering nedåt inom den närmaste tiden. Denna tankegång stöds av det veckovisa diagrammets Williams Percent Range, som för närvarande ligger över -20 nivån. Valutahandlare kommer att vilja öppna långa positioneringar för detta par.

USD/JPY

Medan ett baisseartat kors har bildats på det dagliga diagrammets MACD/OsMA, ligger de flesta andra tekniska indikatorer för detta par i neutralt territorium. Valutahandlare uppmanas att inta en avvaktande hållning för detta valutapar, där en tydligare bild kan presentera sig senare idag.

USD/CHF

Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet har börjat smalna av, vilket tyder på att detta valutapar kan se en prisförskjutning den närmaste tiden. Vidare har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det översålda territoriet, vilket signalerar att priset kan söka sig uppåt. Öppnande av långa positioneringar kan vara ett klokt val.

Wild Card

GBP/CAD

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser nedåt inom den närmaste tiden. Dessutom har vi Williams Percent Range på samma diagram och ligger för närvarande över -20 nivån, vilket ger ytterligare stöd för tanken om en nära förestående nedåtgående rörelse. Valutahandlare kommer att vilja öppna långa positioneringar för detta par.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto