Home > Svårbedömt om Europeiska Centralbanken förlänger sitt QE-program på torsdag.

Svårbedömt om Europeiska Centralbanken förlänger sitt QE-program på torsdag.

Chansen bedöms till 50-50 att Europeiska centralbanken förlänger sitt obligationsköpsprogram för att stimulera euroområdets ekonomi vid rådsmötet på torsdag.

Om inte nu, så tror ECB-bedömare att det sker någon gång före årsskiftet eftersom inflationen fortsätter att ligga långt under ECB:s mål.

I december i fjol förlängde ECB-rådet sina kvantitativa lättnader (QE) från den ursprungliga slutpunkten september 2016 till mars 2017 – alltså med sex månader.

Dock har ECB hela tiden talat om att programmet ”vid behov” löper bortom den uppsatta tidsgränsen tills ”ECB-rådet ser en uthållig anpassning av inflationsbanan” för att nå prisstabilitetsmålet. Målet är ”under men nära 2 procent”.

ECB väntas fortsätta köpa obligationer för 80 miljarder euro per månad.

Efter förra rådsmötet, den 21 juli, sade ECB-chefen Mario Draghi att mer information behövs och pekade mot torsdagens möte, då en ny prognos ska presenteras.

Prognosen kommer att för första gången innehålla den svårberäkneliga effekten av att Storbritannien är på väg att lämna EU.

Den 10 mars avfyrade ECB den senaste omgången av sina stimulanser. Alla tre räntor sänktes samtidigt som QE-programmet utökades i volym, tid och tillgångsslag.

Oro har uppstått att ECB kommer att få brist på obligationer som man tillåter sig själv att köp. Räntefallet efter Brexitomröstningen har gett allt fler av euroländernas löptider på obligationerna nollränta.

ECB-bedömare spekulerar i att ECB kan höja maxgränsen för olika emissioner som centralbanken får köpa. Ett annat alternativ är att ECB slopar regeln att räntan på obligationerna måste ligga över depositräntan. Mindre sannolik är att ECB frångår fördelningsnyckeln där köpen av ett eurolands obligationer ska stå i proportion till storleken på landets ekonomi.

Bundesbankschefen Jens Weidmann sade i början av augusti att justeringar i QE-programmet är möjliga, men att ECB måste vara mycket försiktig med konfigureringen. Att koncentrera köpen till vissa euroländer med högre skulder riskerar att sudda ut gränsen mellan finans- och penningpolitik, varnade han.

I Tyskland fortsätter klagomålen mot de låga räntorna, som drabbar sparare. ECB-rådsledamoten Ewald Nowotny försäkrade förra veckan att det inte ligger en ”global konspiration” bakom. Orsaken är i stället den allmänna ekonomiska utvecklingen där finanskrisen har skapat en värld med betydligt lägre tillväxt- och inflationsnivåer, som avspeglas i räntenivåerna, sade han.

Beträffande diskussionen om att världens ledande centralbanker borde byta inflationsmål sade direktionsledamoten Benoit Coeure vid Jackson Hole-mötet att det inte skulle hjälpa att få upp inflationen.

I Bloombergs ränteenkät trodde nästan alla 70 svarande att ECB behåller styrräntan oförändrad på torsdag. En ensam ekonom väntar sig en sänkning till -0,1 procent.

Av 65 svarande om depositräntan trodde 63 på oförändrad ränta och två på en sänkning till -0,5 procent.

När det gäller förlängning av QE-programmet tror hälften av de svarande att ECB agerar på torsdag och 30 procent på att det sker antingen på mötet i oktober eller i december. Återstående tror inte på förlängning.

En överväldigande majoritet tror att de månatliga obligationsköpen ligger kvar på 80 miljarder euro, medan endast en person tror på en höjning till 90 miljarder euro.

I QE-programmet (PSPP) har ECB hittills köpt obligationer för totalt 1002,9 miljarder euro sedan starten i mars 2015 till och med förra veckan.

Dessutom har ECB köpt säkerställda obligationer för totalt 190,7 miljarder euro sedan starten den 20 oktober 2014.

Köpen av ABS:er (Asset Backed Securities) uppgår nu till totalt 20,1 miljarder euro sedan detta programs start den 21 november 2104. Detta innehav har dock minskat med ungefär 100 miljoner euro i veckan den senaste tiden.

ECB började köpa företagsobligationer den 8 juni och har redan nått upp till 20,5 miljarder euro.

När det gäller prisutvecklingen låg inflationen stilla på +0,2 procent i augusti från juli, efter att ha varit negativ under april och maj.

Kärninflationen (alltså undantaget energi, livsmedel, alkohol och tobak) sjönk dock till +0,8 procent i augusti från +0,9 i juli.

Däremot bromsade fallet i energipriser in till -5,7 procent från -6,7 procent. I övrigt steg de andra undergrupperna med en tiondel: tjänster till 1,2 procent, industrivaror till 0,4 procent och livsmedel, alkohol och tobak till 1,4 procent.

I juli minskade nedgången i industrins producentpriser till -2,8 procent från -3,1 procent i juni.

Bland övrig statistik låg arbetslösheten stilla på 10,1 procent i juli från juni. Detaljhandelsförsäljningen steg till 2,9 procent i juli från 1,7 procent i juni. Och inköpschefsindexet, PMI, sjönk till 52,9 i augusti från 53,2 i juli.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin ligger i stort sett oförändrad jämfört med vid förra ECB-rådsmötet den 21 juli – nu på omkring 47:75 dollar per fat jämfört med 47:50 dollar då.

Euron har stärkts aningen till 1:115 dollar från knappt 1:105 dollar vid förra ECB-mötet.

Framtidstron vände åter ned i augusti. EU-kommissionens konfidensindikator sjönk till 103,5 från 104,5 i juli. I december nåddes 106,8, den högsta nivån sedan mars 2011.

Bland enskilda sektorsindikatorer sjönk detaljhandeln mest, följd av industri, tjänster och hushåll. Steg mest gjorde indikatorn för finansiella tjänster och därefter byggsektorn.

Även euroområdets ledande indikator för företagsklimatet sjönk i augusti, till 0,02 från 0,38 i juli.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt vid ökningstakten för penningmängden (mätt som M3). I juli sjönk M3 till 4,8 procent från 5,0 procent i juni. M3 har därmed legat över ECB:s mål (referensvärde) på 4,5 procent sedan i mars 2015.

Den historiska botten för euroområdets M3 nåddes på -0,4 procent i februari 2010. Den högsta noteringen historiskt var +12,4 procent i november 2008.

Ökningstakten för det smala penningmängdsmåttet M1 sjönk till 8,4 procent i juli från 8,7 procent i juni.

Bland privata krediter låg lånen till hushållen kvar på 1,8 procent i årstakt, medan lån till företag sjönk till 1,9 procent från 1,7 procent.

EURUSD (dagsdiagram)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto