Home > Svårförutsägbar politisk situation grumlar Riksbankens utsikter.

Svårförutsägbar politisk situation grumlar Riksbankens utsikter.

Den politiska situationen på flera håll i världen, bland annat USA, bidrar till att göra den ekonomiska och politiska utvecklingen mer svårförutsägbar.

Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapport som presenterades på onsdagen.

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad enligt väntat på -0,50 procent under onsdagen.

Senast reporäntan förändrades var vid det penningpolitiska mötet den 10 februari 2016, då den sänktes med 0,15 procentenheter till -0,50 procent.

Riksbanken konstaterar vidare att växelkursen är viktig för inflationsutvecklingen. Kronan har stärkts efter det penningpolitiska mötet i december och kronan väntas även stärkas framöver, ”men långsamt”.

Samtidigt så är bedömningen enligt Riksbanken att reporäntan på lång sikt kan väntas ligga mellan 2,5 och 4,0 procent. Det är lägre än Riksbankens tidigare publicerade intervall på 3,50-4,50 procent för den långsiktigt normala reporäntan.

Riksbanken noterar att finansmarknaderna reagerade positivt under hösten på förväntningar om finanspolitiska stimulanser i USA som skulle bidra positivt till den ekonomiska aktiviteten och till högre inflation.

Under senare tid har dock tilltagande osäkerhet om hur den amerikanska ekonomiska politiken kommer att utformas avspeglats i form av en ”tydlig försvagning av den amerikanska dollarn”.

”Riksbankens prognos utgår, liksom i december, från att vissa skattesänkningar och infrastrukturinvesteringar kommer att genomföras men att politikens positiva effekter delvis motverkas av ökad protektionism”, skriver Riksbanken, och tillägger att BNP-tillväxten i USA väntas bli 2,3 procent 2017 för att sedan gradvis avta.

Riksbanken noterar vidare att i ett längre perspektiv kan en alltför expansiv finanspolitik leda till att den offentliga skuldsättningen växer till nivåer som i stället hotar tillväxten.

”En mer protektionistisk handelspolitik och striktare immigrationslagar i USA och andra länder skulle också få negativa effekter på världshandeln och global tillväxt”, skriver Riksbanken.

Dessutom hålls viktiga val i Frankrike, Nederländerna och Tyskland under 2017, och Riksbanken noterar att valresultaten blir viktiga för huruvida utvecklingen mot en mer inåtvänd ekonomisk politik förstärks. Dessutom kvarstår risker kopplade till den europeiska banksektorn.

”Osäkerheten om den politiska utvecklingen i omvärlden innebär också att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är stor, och att riskerna för bakslag har ökat”, skriver Riksbanken.

Samtidigt noteras dock att starka utfall och positiva indikatorer pekar på att den globala återhämtningen fortsätter, i linje med tidigare bedömning.

Riksbanken skriver dock att den politik som har aviserats av USA:s president innebär att risken ökar för mindre handel med andra länder och mindre invandring till USA.

”En sådan utveckling skulle, främst på lite längre sikt, innebära en lägre ekonomisk tillväxt globalt. Mer protektionism och därmed högre importkostnader och mindre konkurrens skulle samtidigt kunna medföra högre inflation”, skriver Riksbanken.

Den tillägger att Storbritanniens beslut att lämna EU får liknande följder, men effekterna på omvärlden blir här troligtvis mer begränsade. Osäkerhet inför årets europeiska val illustreras vidare bland annat av större skillnader mellan statsobligationsräntorna i de olika länderna.

Svårförutsägbar politisk situation grumlar Riksbankens utsikter.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto