Home > Svårt hörsamma uppmaningar om finanspolitiska stimulanser inom EU.

Svårt hörsamma uppmaningar om finanspolitiska stimulanser inom EU.

EU-kommissionen vill att medlemsländerna ska stimulera sina ekonomier med finanspolitiska åtgärder, men för många är detta svårt att göra utan att bryta mot stabilitetspaktens regler.

Det framkom på ett seminarium vid EU-kommissionens svenska representation på tisdagen.

Per Eckefeldt, biträdande enhetschef på kommissionens Generaldirektorat för ekonomiska och finansiella frågor, lyfte fram kommissionens nya rekommendation att EU-länderna ska stimulera ekonomin med 0,5 procent av BNP genom finanspolitiska åtgärder.

Kommissionens indikatorer visar att det inte finns någon risk för en finanspolitisk kris i ett EU-land de kommande fyra kvartalen. Men både på medellång sikt och lång sikt kvarstår betydande utmaningar för flera länder.

”Slutsatsen är att fler åtgärder måste genomföras för att minska risken för nya kriser, men samtidigt måste man fortsätta med åtstramningar på ett smart tillväxtvänligt sätt”, sade han och tillade att länderna måste fortsätta med strukturreformer.

Han framhöll att det nu är ett gyllene tillfälle att öka de offentliga investeringarna eftersom det är ”gratis att låna pengar”.

Internationella institut vill att Tyskland ”dra igång” tillväxten i euroområdet genom att öka sina offentliga investeringar.

Men enligt Per Eckefeldt finns inte de förutsättningarna. Han hänvisade till ett möte med en statssekreterare på tyska finansdepartementet som hävdat att det inte finns några stora offentliga investeringsprojekt som ”ligger och väntar” i Tyskland.

Karolina Ekholm, statssekreterare på finansdepartementet, noterade att det var ”något av en besvikelse” att EU-kommissionens indikatorer fortsatt visar på en hög risk för kris på medellång sikt för tolv länder.

Hon konstaterade att det för många länder finns en målkonflikt då de både behöver strama åt sina ekonomier och stimulera med finanspolitiken, det vill säga samtidigt genomföra budgetkonsolidering och efterfrågestimulanser.

Enligt Karolina Ekholm hänger det på att Tyskland, och i viss mån Nederländerna, stimulerar, men Tyskland har inget behov av att stimulera sim ekonomi.

Hon var tydlig med att den svenska regeringen inte kan stödja att stabilitetspaktens regler ”tänjs”, utan att trovärdiga regler är en förutsättning för att kunna bedriva expansiv finanspolitik.

”Det är ett starkt intresse för oss att ha ett euroområde som går bra, går det trögt där hämmar det ju vår ekonomi också. Men för oss är det viktigt att stabilitetspaktens regler inte tillämpas olika i eurozonen och i EU-länderna”, sade Karolina Ekholm.

Per Eckefeldt intygade att kommissionen kommer att ha kvar ”full respekt” för stabilitetspaktens regler och framhöll att det handlar om att man kan ”förlänga” tiden för den finanspolitiska konsolideringen.

”Ett bekymmer är en lång historia i implementeringen av paktens regler. Sverige har gjort det, men de flesta länder i eurozonen har aldrig gjort det”, enligt honom.

Hans Lindblad, Riksgäldens chef, ville att EU inför skyddsvallar för skuldsättningen, kanske en skuldnivå på 40 procent av BNP, för att vara bättre rustade när nästa kris kommer.

”Hur ska EU kunna rusta sig inför nästa finanskris? Jag är mycket orolig över detta”, sade Hans Lindblad.

Enligt Per Eckefeldt är frågan om vilken skuldnivå som är hämmande för tillväxten en ”miljarddollarfråga”, och han konstaterade att det ”inte finns någon väg framåt” bland EU-länderna att skaffa en buffert, för att förhindra skenande skuldnivåer vid nästa kris – ”frågan föll platt”.

”Men det är klart att man måste ligga under för att kunna respektera 60-procentgränsen (stabilitetspaktens gräns för statsskulden)”, sade han.

Harry Flam, ordförande i finanspolitiska rådet, lyfte fram att skälet till EU:s låga tillväxt troligtvis är den höga skuldsättningen, både i offentlig och privat sektor.

Enligt honom är reformer av framför allt arbetsmarknaden, men även av pensionssystemen, avgörande för många länder.

”Tyskland verkar ha lyckats med sina arbetsmarknadsreformer, medan Frankrike har misslyckats. Man behöver göra det lättare för arbetsgivare att anställa och att avskeda”, sade Harry Flam.

Han berörde också att kostnadsläget i Tyskland skulle behöva höjas, för att få upp inflationen i hela euroområdet, kanske genom att höja arbetsgivaravgifterna.

”Men i praktiken är möjligheterna tyvärr väldigt små”, sade han.

Dystrast var LO:s chefekonom Ola Pettersson som sade att ”2017 blir ett ödesår för att se om kriserna blir alltför stora att hantera” för EU.

”Det blir ett väldigt intressant år. Det bästa för eurozonen vore att föra en mer stimulerande politik. Men det snäva ekonomiska intresset säger att Tyskland inte kommer att agera så”, sade han.

Ola Pettersson ser det som ”extremt viktigt” för Sverige att EU finns kvar som en stark sammanslutning.

”Hoppas vi har lite tur. Det är inte alls självklart att det blir så”, sade han.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto