Home > Svensk arbetslöshet och EMU-BNP på torsdagen

Svensk arbetslöshet och EMU-BNP på torsdagen

”Arbetslösheten kommer gradvis att börja stiga, initialt driven av en ökning av arbetskraften. Sysselsättningen trendade fortfarande något upp i september”, skrev SEB i ett marknadsbrev.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för oktober, som publicerades i går, onsdag, visade att den öppna arbetslösheten uppgick till 4,6 procent av arbetskraften i oktober, jämfört med 4,7 procent föregående månad. I oktober 2011 var arbetslösheten 4,5 procent.

Antalet öppet arbetslösa var i slutet av oktober 216.000 en ökning med 12.000 jämfört med samma månad föregående år, och inklusive antalet personer med aktivitetsstöd steg arbetslösheten till 8,6 procent, från 8,4 procent månaden före.

Antalet varsel uppgick till 10.300, vilket är det högsta månadsvärdet sedan april 2009 och en ökning med 4.600 jämfört med oktober 2011, enligt Arbetsförmedlingen.

På torsdagen kommer dessutom det första estimatet för det tredje kvartalets BNP för de stora euroländerna. I kvartalstakt väntas Tyskland bromsa in till 0,1 procents tillväxt från 0,3 procent under det andra kvartalet, enligt Bloomberg News prognosenkät. För Frankrike spås nolltillväxt, för Italien ned nedgång med 0,5 procent och i Spanien -0,3 procent.

För hela euroområdet väntas BNP ha sjunkit med 0,1 procent efter en nedgång med 0,2 procent föregående kvartal.

”Ytterligare en nedgång i ekonomin i det tredje kvartalet kommer inte som någon överraskning. Ekonomiska indikatorer pekar mot en fortsatt nedgång i det fjärde kvartalet 2012”, skrev SEB i ett marknadsbrev angående euroområdets BNP-utveckling.

Från USA kommer KPI för oktober, där såväl KPI som kärn-KPI väntas ha stigit med 0,1 procent från i september. Dessutom släpps ett par regionala inköpschefsindex, som ger en första vink om utvecklingen för amerikansk industri i november.

Empire Manufacturing Index, som mäter aktiviteten i New York-regionen, väntas enligt Bloomberg New enkät ha sjunkit till -8,00 i november från -6,16 i oktober. Philadelphia Fed Index för just Philadelphia-regionen väntas ha sjunkit till 2,0 från 5,7.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto