Home > Svensk BNP har överraskat positivt

Svensk BNP har överraskat positivt

Sverige BNPDet skriver Swedbank i sin konjunkturprognos på tisdagen.

BNP väntas öka med 1,6 procent i år och 1,6 procent 2013, icke kalenderkorrigerat. I föregående prognos, i april, väntades en BNP-tillväxt på 0,2 procent 2012 och 2,2 procent 2013.

Riksbankens styrränta väntas ligga på 1,50 procent i slutet av 2012 och 2,00 procent i slutet av 2013.

Swedbanks rekommendation är dock att Riksbanken sänker reporäntan i höst för att kompensera mot en väntad svagare utveckling i ekonomin. Deras bedömning är att Riksbanken överskattar kraften i återhämtningen.

”I det här läget med svagare kredittillväxt är det viktigare att Riksbanken upprätthåller inflationsmålet. Jag tycker de ligger fel i tiden när det gäller den diskussionen”, sade Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson vid en pressträff.

Beträffande det faktum att kronan stärks samtidigt som den globala efterfrågan försämras är ovanligt och blir en ”utmaning” för Sveriges exportbolag de kommande åren, konstaterar Swedbank i rapporten, och skriver att svenska företag i större utsträckning måste öka produktiviteten för att upprätthålla konkurrenskraften.

När det gäller den svenska ekonomiska utvecklingen väntas en svagare omvärld dra ned den svenska tillväxten från och med nu.

Ekonomen Magnus Alvesson noterade vid pressträffen att även om arbetsmarknaden har utvecklats positivt så har flest nya jobb tillkommit inom de offentligt finansierade verksamheterna och han ställde sig frågande till om detta kan hålla i sig.

Swedbank räknar med stigande arbetslöshet i slutet av 2012 och början på 2013.

Inte heller när det gäller hushållens konsumtion har utvecklingen varit fullt så stark som vid första anblick eftersom det främst är boendekostnaderna som stigit och dessa har hushållen små möjligheter att påverka.

Swedbank-ekonomerna tycker att den ekonomiska politiken i Sverige just nu befinner sig i en brytpunkt, som de räknar med resulterar i en restriktiv penningpolitik och även en restriktiv finanspolitik, trots väntade reformer för att minska den strukturella arbetslösheten. Deras bedömning är att det finns ett utrymme för ytterligare utgiftssatsningar på 20 miljarder kronor i 2013 års budget, men de tror inte regeringen kommer att satsa detta fullt ut. För 2014 ser de utrymme för ytterligare 20 miljarder kronor.

”Eftersom det är valår bedömer vi att den sittande koalitionsregeringen kommer att föra en relativt expansiv finanspolitik”, skriver Swedbank.

Den största risken mot de ekonomiska utsikterna är fortsatt eurokrisen, som karaktäriseras av flera olika typer av problem. Det är inte bara den finansiella fragmentiseringen och de åtföljande höga statsobligationsräntorna i Spanien och Italien som äventyrar både dessa länders och eurozonens stabilitet, även om de är mest akuta, utan också en institutionell och politisk kris som pågår samtidigt. Ett mer långsiktigt problem är att flera euroländer har hög offentlig skuldsättning och några även hög privat skuldsättning. Ett tredje och mer långsiktigt problem är de stora skillnaderna i konkurrenskraft mellan norr och söder.

Avgörande blir, enligt Swedbank, politikernas mod och vilja att genomföra reformer.

”Jag tror att valutaunionen under hösten verkligen kommer att testas. Det har sagts många gånger förut, men nu tror jag verkligen att det stämmer”, sade Cecilia Hermansson, som anser att ”den enorma kostnad” som en misslyckad euro skulle innebära diskuteras allt för lite.

ECB kan och borde, enligt Swedbank, sänka styrräntan ytterligare något som en ”symbolhandling”.

Nya omgångar av kvantitativa lättnader väntas under hösten från såväl Bank of England, Federal Reserve som Bank of Japan, men de har förmodligen en avtagande nytta.

Samtidigt som eurokrisen är den största risken, finns det även andra viktiga risker som att den amerikanska ekonomin går trögt, att tillväxtmarknaderna svalnat betänkligt, bland annat ser de risken för att Kina hårdlandar som ”ganska stor”, att det finns en politisk risk i exempelvis USA och Japan, att det finns en risk för valutakrig samt råvaruprisernas utveckling.

”Hanka-sig-fram-scenariot” har 60 procents sannolikhet att bli verklighet, medan risken för att utvecklingen blir sämre än väntat är 35 procent och bättre än väntar endast 5 procent, enligt Swedbanks prognos.

”Den här rapporten är lite mer dyster än den vi lade fram i april. Det har inte riktigt blivit den återhämtning och de lösningar som vi räknade med då”, sade Cecilia Hermansson.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)		

            2012 2013		
BNP           1,6  1,6		
BNP (dagjusterat)    1,8  1,6		
KPI           1,2  1,8		
Öppen arbetslöshet   7,5  7,7		
Hushållens konsumtion  1,9  2,7		

Närmast föregående prognos (april)		

            2012 2013		
BNP           0,2  2,2		
BNP (dagjusterat)    0,5  2,2 		
KPI           1,5  1,9		
Öppen arbetslöshet   7,8  7,9		
Hushållens konsumtion  1,3  2,5

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.