Home > Svensk BNP överraskande stark

Svensk BNP överraskande stark

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Sveriges snabberäknade BNP för det andra kvartalet steg 2,3 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2011. Jämfört med föregående kvartal steg BNP med 1,4 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit med 0,8 procent i årstakt och ökat med 0,2 procent jämfört med det första kvartalet.

”Det var klart mer än någon hade räknat med, för andra kvartalet i rad”, säger Sven-Arne Svensson, chefekonom vid Erik Penser Bankaktiebolag, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han överraskades själv framför allt av att lagerbidraget bara drog ned BNP-tillväxten med 0,1 procentenhet, själv hade han spått -1,2 procentenheter. Dessutom var tjänsteexporten klart starkare än väntat, medan de andra komponenterna kom in rätt väl i linje med prognos.

Även Riksbankens prognos hamnade rejält under utfallet. Riksbankens räknade med i sin penningpolitiska rapport från i början av juli med en tillväxt på 0,6 procent i årstakt under det andra kvartalet.

”BNP var betydligt högre än vad Riksbanken räknat med och rent konsekvensmässigt borde de nu prata om en eventuell räntehöjning, men det tror jag inte ligger i korten”, säger Sven-Arne Svensson och påpekar att BNP-statistiken visade på en rätt hög svensk produktivitetsutveckling, vilket talar för låga ökningar av enhetsarbetskostnaderna och därmed ett lågt inflationstryck i svensk ekonomi.

Han räknar själv med att Riksbankens egen räntebana håller och att reporäntan lämnas oförändrad ett bra tag framöver.

Han vill dock resa ett litet frågetecken för den urstarka BNP-statistiken.

”En ökning med 1,4 procent från det första kvartalet motsvarar 5,6 procent uppräknat i årstakt. USA hade 1,5 procent och euroområdet ser ut att få minus. Om det här stämmer utklassar vi övriga OECD-länder i tillväxt. Vi sätter därför ett litet frågetecken”, säger Sven-Arne Svensson.

Han påpekar att det alltså rör sig om snabberäknad statistik utifrån ett begränsat dataunderlag, men tillägger att snabbstatistiken trots detta inte historiskt har varit sämre än den vanliga BNP-statistiken.

Claes Måhlén chefsstrateg på Handelsbanken, säger att BNP-siffran var bättre än väntat och även han menade att det var framförallt exporten och lagerinvesteringarna som stack ut.

”Vi trodde att lagren skulle bidra negativt och de kom in i stort sett oförändrade. Det är lite vanskligt hur de ska tolkas dock. Det är ju ett snabbestimat och det bör tas med en nypa salt. Det finns stora möjligheter för revideringar”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Vidare säger han att hushållens konsumtion kom in i linje med Handelsbankens förväntningar samtidigt som det var liten skillnad i prognos och utfall vad gäller den offentliga konsumtionen och investeringarna.

Det drivande var, enligt Claes Måhlen, alltså exporten och lagerinvesteringarna och han säger att det är positivt att det finns en fortsatt efterfrågan på svensk export.

I sin helhet tror han att siffrorna stärker Riksbankens syn på ekonomin och gör en sänkning av räntan mindre trolig i närtid, trots att det är ett osäkert snabbestimat. Handelsbanken tror dock fortfarande att sänkningar kommer att behövas i framtiden, på grund av det som händer i eurozonen.

Swedbank skriver i ett marknadsbrev att BNP blev klart starkare än väntat, bland annat på grund av stark export och bättre än väntad ökning av privat konsumtion.

”Det finns med andra ord inget akut behov för Riksbanken att sänka räntan i september även om det finns med i riskbilden givet dämpade till svagare ledande indikatorer”, skriver Swedbank.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.