Home > Svensk BNP steg 1,3% andra kvartalet (väntat +2,1%)

Svensk BNP steg 1,3% andra kvartalet (väntat +2,1%)

Det visar de reviderade nationalräkenskaperna för andra kvartalet, enligt SCB.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit med 2,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011 och stigit med 1,2 procent jämfört med föregående kvartal.

Enligt de snabberäknade nationalräkenskaperna, som publicerades den 30 juli, steg BNP med 2,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011 och steg med 1,4 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållens konsumtionsutgifter bidrog med +0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen under det andra kvartalet (+0,4 procent preliminärt).

Den offentliga konsumtionen ökade med 0,4 procent under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2011 (+1,1)

Exporten av varor och tjänster var oförändrad (+1,7 procent) under andra kvartalet och importen sjönk med 1,0 procent (-0,2).

Utrikeshandelns nettoeffekt på BNP-tillväxten var +0,4 procentenheter (+0,9)

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 2,0 procent (+1,8). Näringslivets investeringar ökade med 2,3 procent (+0,9). Offentliga myndigheters investeringar steg 0,2 procent (+6,8). Bruttoinvesteringar gav ett BNP-bidrag på +0,4 procentenheter under det andra kvartalet (+0,4).

Lagerinvesteringarna gav ett BNP-bidrag på -0,5 procentenheter under det andra kvartalet (-0,1).

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.