Home > Svensk BNP svag men återhämtning fortsätter

Svensk BNP svag men återhämtning fortsätter

BNP för det andra kvartalet reviderades ned rejält från den snabberäknade statistiken, men återhämtningen fortsätter och framöver kommer tillväxten att ta sig. Det finns också lindrande faktorer, som att en starkare import höll tillbaka tillväxten, vilket dock snarast tyder på en bättre utveckling i ekonomin.

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt reviderad statistik steg Sveriges BNP 0,1 procent under andra kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal 2012. Det var en kraftig nedrevidering från 0,6 procent i snabberäkningen. Samtidigt har SCB också reviderat ned utvecklingen under det första och fjärde kvartalet.

Jämfört med föregående kvartal sjönk BNP 0,2 procent under det andra kvartalet, i snabben var det -0,1 procent.

”Tillväxten under det första halvåret är klart svagare än vi tidigare har trott och vi har också haft en dålig start på det tredje kvartalet. Efterfrågan kommer ta fart framöver igen framöver, men just nu har vi en ’soft patch’ i svensk ekonomi. Det kommer också Riksbanken att notera och det kan bidra till att de behåller en lite mjuk ton även i oktobermötet”, säger Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea.

Han konstaterar att om man bara tittar på det andra kvartalet ser ut som om BNP i det närmaste stagnerat jämfört med föregående år, men menar att man ska ta den jämförelsen med en nypa salt eftersom det är stora kalandereffekter med påsken.

”Ser man det första halvåret sammantaget har vi en tillväxt på knappt 1 procent. Det är likväl svagare än vi trott och den starka utvecklingen på arbetsmarknaden är än märkligare”, säger Torbjörn Isaksson.

Han menar att just den oväntat starka utvecklingen på arbetsmarknaden, som Sverige delar med flera andra länder, lindrar det svaga BNP-utfallet.

”Vi tror fortfarande att Riksbanken höjer i april. Vi tror att tillväxten kommer tillbaka, det finns en hel del tillfälliga faktorer under det tredje kvartalet. Tillväxten kommer att repa sig”, säger Torbjörn Isaksson.

Michael Grahn, analytiker vid Danske Bank, konstaterar att BNP-statistiken var svag och att marknaden prisar ur en del av den väntade första räntehöjningen i april.

”Visst reviderades utrikeshandeln och investeringarna ned men de inhemska komponenterna som arbetade timmar och hushållens konsumtion känns lite mer stabila. Det har också kommit så mycket data internationellt som pekar upp”, säger han.

Han menar att de svaga sektorerna i svensk ekonomi, framför allt industri och export, kan väntas förbättras ganska markant framöver.

”Vi tror att det blir en ganska brant bana uppåt. Det måste finnas en anledning till inköpschefindex stuckit iväg, liksom KI-barometern och Exportchefsindex. Det är indikationer på att näringslivet reparerar sig. Det blir lite nedrevideringar av BNP 2013 efter den här statistiken, men blickar man framåt ser det ganska okej ut. Återhämtningen lever, det är en ganska synkad bild vi ser i USA, Storbritannien, EMU, Kina och Japan. Det ser bättre ut än på länge”, säger Michael Grahn.

Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank, menar att huvudsiffran målar upp en till viss del felaktig bild över vilken riktning den svenska ekonomin utvecklar sig i.

Han konstaterar att svagheten i BNP-siffran i huvudsak berodde på att importen inte föll lika mycket som väntat, vilket snarare är ett tecken på återhämtning i ekonomin. Därmed blev bidraget från nettoexporten mindre än snabberäkningen visade.

Den starkare importen ”kan vara indikation på att företag behöver köpa in till produktion som börjar komma tillbaka. Importpriserna har fallit ganska kraftigt under året, men det börjar plana ut vilket kan få volymmässiga effekter under det här året. Vi börjar se en ökad importefterfrågan”, säger Jörgen Kennemar.

Samtidigt håller investeringarna också tillbaka BNP lite, men ”de laggar lite och det är främst längre fram i konjunkturcykeln som de kan ta fart”.

Han pekar vidare på att exporten inte sjönk lika mycket som initialt hade rapporterats, vilket är positivt. Likaså var konsumtionen starkare än först rapporterat.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto