Home > Svensk ekonomi bromsat in kraftigare än väntat

Svensk ekonomi bromsat in kraftigare än väntat

Det framgår av en sammanfattning av den penningpolitiska diskussionen vid mötet den 17 december, enligt protokollet som publicerades på tisdagen.

Mot bakgrund av det svagare konjunkturläget och det lägre inflationstrycket var Riksbankens direktion enig om att det är lämpligt att sänka reporäntan och justera ned reporäntebanan. Men, liksom vid tidigare möten, fanns det skillnader i synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara.

Vid mötet sänktes reporäntan med 25 punkter till 1,00 procent.

Redan känt var att Lars EO Svensson reserverade sig mot räntebeslutet och förordade att räntan skulle sänkas till 0,75 procent och en räntebana som ligger på 0,5 procent från och med andra kvartalet 2013 till och med första kvartalet 2014 och sedan stiger till 1,5 procent vid slutet av prognosperioden.

Karolina Ekholm ställde sig bakom beslutet att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter, men reserverade sig mot reporäntebanan. Hon förordade en ban där reporäntan sänks till 0,75 procent i början av 2013 och sedan ligger kvar där till om med första kvartalet 2014 för att successivt höjas till ungefär 1,7 procent vid slutet av prognosperioden.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto