Home > Svensk ekonomi i helt nytt läge enligt finansministern.

Svensk ekonomi i helt nytt läge enligt finansministern.

Svensk ekonomi är i ett helt nytt läge, det ska vi använda både till att betala av på statsskulden och också se till att de ekonomiska framgångarna kommer alla till del, i hela landet.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på onsdagen där hon talade om budgeten för 2018 ”Samhällsbygget – Investera i framtiden”.

Hon sade att regeringen ”helt lagt om politiken” och att vi och vi ser nu resultatet, ”det är ordning och reda i de offentliga finanserna” och statsskulden (som andel av BNP) är den lägsta sedan 1977.

Det är viktigt att ha en låg statsskuld för att ha skyddsvallar för sämre tider, betonade hon.

Finansministern sade att fler har jobb, att arbetslösheten bland unga är den lägsta på 14 år och att sysselsättningsgraden är den högsta som uppmätts i EU.

Hon sade att regeringen ska minska klyftorna i landet så att ”Sverige håller ihop”.

”Ser vi inte till att underhålla den svenska modellen så kommer den att urholkas…Det är viktigt att vi slår vakt och och utvecklar den svenska modellen”, sade Magdalena Andersson.

Hon sade också att inte sedan 1981 har andelen personer i de svenska ersättningsystemen varit så låg.

Vid sidan av risker förknippade med den höga skuldsättningen bland hushållen här hemma lyfte Magdalena Andersson även fram arbetskraftsbristen som något som också kan verka hämmande hämmande framöver.

”Vi ser en stor arbetskraftsbrist i Sverige och arbetsgivare skriker efter folk”, sade hon och tillade att det är därför regeringen satsar på ”investeringar i utbildning och kompetens”.

Sverige ska ”konkurrera med kompetens, inte med låga löner”, sade hon och tillade att parterna ska sköta lönebildningen. Men då måste även anslutningsgraden vara hög och det är därför regeringen återinför skattereduktionen för fackföreningsavgifterna, enligt finansministern.

Hon lyfte fram att arbetslösheten bland utrikes födda måste sjunka och att de måste matchas mot de arbeten som finns.

Magdalena Andersson talade även om det demografiska skifte som Sverige nu befinner sig mitt i och att det är viktigt att kommunerna har de resurser som krävs för att ge unga skolor och de äldre vård och omsorg.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto