Home > Svensk ekonomi överstimulseras, bollen hos Riksbanken enligt SEB-prognos.

Svensk ekonomi överstimulseras, bollen hos Riksbanken enligt SEB-prognos.

Den svenska ekonomin överstimuleras av en mycket expansiv penningpolitik, svag krona, stark global efterfrågan och en mer expansiv finanspolitik än väntat.

Det sade Håkan Frisén, prognoschef på SEB, i samband med en presentation av bankens nya konjunkturprognos på tisdagen.

SEB-ekonomerna ser ljust på utsikterna för den svenska ekonomin och konstaterar att ett stigande arbetskraftsutbud ger utrymme för en period med tillväxt över trend.

Håkan Frisén påpekar dock att situationen i viss mån påminner om situationen före 1990-talskrisen, även då ökade arbetskraftsutbudet och skatteinkomsterna starkt vilket beslutsfattarna inte var sena att utnyttja.

Det finns dock ett antal faktorer som talar emot att utfallet nu inte kommer att bli lika negativt som i början av 1990-talet; Riksbanken behöver inte försvara en fast växelkurs, bytesbalansen uppvisar stora överskott, statsskulden är låg.

”Vi står på fastare grund”, sade Håkan Frisén, som dock tillade att det politiska systemet nu är mer ”labilt”.

Regeringen talar nu om ett reformutrymme på 40 miljarder kronor, vilket med råge överträffar vad som SEB:s tidigare räknat med.

”Vi tyckte att det fanns ett stort utrymme, men vi blev omsprungna”, sade SEB:s chefekonom Robert Bergqvist, och tillade att de tidigare hade räknat med cirka 20-25 miljarder kronor.

I prognosen bedömer dock SEB att de finanspolitiska stimulanserna för 2018 stannar på cirka 30 miljarder, politiska låsningar väntas bromsa finansministerns ambitioner.

När samtidigt Riksbanken ser väldigt snävt på sitt uppdrag ser Robert Bergqvist skäl att se Sverige som en ”förarlös ekonomi” där ”alla sitter i baksätet”, och ett problem med detta är att strukturfrågor inte hanteras.

Robert Bergqvist tycker visserligen att man kan ha förståelse för att finanspolitiken blir expansiv under ett valår, men penningpolitiken skulle samtidigt kunna ta ett större ansvar.

En fortsatt extremt expansiv penningpolitik i en stark konjunkturuppgång innebär enligt SEB att riskerna ökar för en djupare nedgång på sikt, inte minst genom effekterna på fastighetspriser och utlåning. Robert Bergqvist noterade att Stefan Ingves själv har varnat för att en kronförsvagning i det skedet kan driva upp inflationen, inflationsriskerna i dagsläget kan alltså vara obalanserna.

Även om SEB i sin prognos inte ser att inflationen riktigt kommer att nå 2 procent, KPIF-inflationen väntas bli 1,8 procent 2019, räknar SEB med att Riksbanken kommer att höja styrräntan i april trots att Riksbankens egen prognosbana från i juli antyder att en första höjning dröjer till i september 2018.

Robert Bergqvist vill inte tala om en första räntehöjning från Riksbanken som en åtstramning utan snarare att penningpolitiken blir mindre expansiv.

”Vi stöder en fortsatt expansiv penningpolitik från Riksbanken, men de extrema åtgärderna var en försäkring mot deflation. Vi har inte längre någon risk för deflation eller recession”, sade han.

Det var dock många år sedan Riksbanken överraskade åt det hökaktiga hållet vid något penningpolitiskt möte, och SEB räknar inte heller med att det kommer några antydningar om en tidigare räntehöjning vid det penningpolitiska mötet nästa vecka.

Håkan Frisén konstaterade tidiga signaler från Riksbanken om en tidigare omläggning av penningpolitiken kan innebära att marknaden kan försvåra just detta genom att handla upp kronans växelkurs. Riksbanken lär därmed inte flagga gradvis för någon omläggning av penningpolitiken, men kanske kan en första antydning komma i samband med det penningpolitiska mötet i december.

Enligt SEB:s prognos väntar en andra räntehöjning från Riksbanken under hösten 2018, följt av tre höjningar 2019 vilket skulle föra upp reporäntan till 0,75 procent i slutet av 2019.

SEB räknar vidare med att euron försvagas till 9:35 mot kronan till årsskiftet, och vidare till 9:00 i slutet av 2018. Dollarn väntas samtidigt handlas till 8:20 mot kronan vid årsskiftet och till 7:50 i slutet av 2018.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto