Home > Svensk industriproduktion växlar upp i år enligt halvårsvis konjunkturbedömning från branschekonomerna.

Svensk industriproduktion växlar upp i år enligt halvårsvis konjunkturbedömning från branschekonomerna.

Den svenska industrins produktion väntas öka med totalt 2,3 procent i år, efter en produktionsökning på 1,9 procent förra året. Transportmedelsindustrin, gruvor och stål, samt maskiner och metall går starkt, medan livsmedel samt plast- och gummi-industrin visar nolltillväxt.

Det framgår av den halvårsvisa konjunkturbedömningen från branschekonomerna inom industrin.

”Teknikindustrin är tillsammans med gruvorna och stålet motorn i den svenska industrin i dag. Fordonsindustrin spelar en stor roll och det är viktigt att slå vakt om den svenska fordonsindustrins utvecklingsmöjligheter”, säger Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen, i ett uttalande.

Industrins branschekonomer gör också en global utsikt där de beskriver att den globala BNP-tillväxten har växlat ned till en lägre ökningstakt åren efter finanskrisen jämfört med åren innan krisen. En vikande produktivitets- och arbetskraftstillväxt slår mot tillväxttrenden, och denna avmattning har drabbat i stort sett alla ekonomier men i synnerhet de tidigare tillväxtekonomierna.

Detta till trots är den globala tillväxten bättre än i fjol, då industrin stagnerade. Utvecklingen i Kina betyder alltmer för tillväxten globalt. Europa, där Tyskland avgör tillväxttakten, går nu något bättre än USA.

Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna, säger till Nyhetsbyrån Direkt att man kan konstaterat att industrin går lite bättre i år än förra året, men att det ser olika ut i olika branscher.

”Men vi ser rätt måttliga tillväxttal, det är ingen jätteraket direkt och det beror på att den globala tillväxten fortsatt är trög”, säger Mats Kinnwall och tillägger att produktivitetstillväxten är mycket lägre och eftersom industrin exporterar huvuddelen av sin produktion blir det en avgörande faktor.

”För att få sprätt på det hela skulle vi behöva stärka konkurrenskraften här hemma ohc vänta på att den globala tillväxten tar fart”, enligt chefekonomen.

Mats Kinnwalls recept för stärkt konkurrenskraft här hemma är bland annat sänkta arbetsgivarkostnader, sänkta skatter på inkomster och för företag och ett allmänt bättre näringslivsklimat. Eftersom Sverige ligger långt från sina marknader, och de stora avstånden ger transportkostnader, skulle detta behöva kompenseras på andra sätt.

”Vi har nog haft lite för höga avtal. Nu har vi fått ett avtal som i alla fall inte försämrar konkurrenskraften”, säger Mats Kinnwall.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto