Home > Svensk KPI och arbetslöshet på torsdagen

Svensk KPI och arbetslöshet på torsdagen

På torsdagen klockan 9.30 kommer svenska konsumentpriser i september, med en väntad KPI-inflationstakt på 0,6 procent enligt SME Direkts enkät.

I augusti var inflationstakten 0,7 procent, vilket var under Riksbankens prognosbana. I samband med det senaste penningpolitiska mötet konstaterade Riksbanken att kronförstärkningen och högre produktivitetstillväxt än väntat bidragit till att de dragit ned sin inflationsprognos.

Handelsbanken skrev i ett marknadsbrev att KPI väntas ha stigit med 0,7 procent under september jämfört med augusti, nästan uteslutande drivet av säsongsnormala prishöjningar på kläder. Inflationstakten väntas vara kvar på 0,7 procent.

”Mer framåtblickande så bör det låga inflationstrycket stanna kvar. I spåren av en ytterligare nedgång i räntorna så bör komponenten för boränteutgifter gradvis dra ned KPI-inflationen ytterligare. Vårt nuvarande estimat för KPI och KPIF-inflationen under 2013 är 0,7 respektive 1,0 procent”, skrev Handelsbanken.

På torsdagen kommer också Arbetsförmedlingens data för september, och Danske Markets kommer att ta en extra titt på varselstatistiken.

”Skälet är helt enkelt att den (tillsammans med antalet utannonserade lediga jobb) utgör en mycket bra ledande indikator för den öppna arbetslösheten och därmed för reporäntan. Vi utgår ifrån att statistiken kommer att visa en påtaglig ökning”, skrev Danske Markets i ett marknadsbrev.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.